Baltasar Liising OÜ võlakirjade pakkumine on alanud!
Uuendatud 27 oktoober 2023
Baltasari nime all tegutsev Baltasar Liising OÜ on kuulutanud taaskord välja võlakirjade suunatud pakkumise. Võlakirju saavad osta vaid isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Finantsinspektsiooni järelvalve all olev Baltasar Liising OÜ tegeleb kasutatud sõidukitele liisinguteenuse pakkumisega ning võlakirjade müümisega soovitakse finantseerida täiendavate liisingute väljaandmist.
 
Võlakirjade suunatud pakkumine algas 23.10.2023 kell 12.00 ning lõppeb 06.11.2023 kell 12.00 või ennetähtaegselt emissioonimahu täitumisel. Võlakirjade väärtuspäev on 07.11.2023 ning lunastuspäev on 07.11.2025, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on registerpantide ja käendustega tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.
 
Võlakirju on võimalik märkida veebileheküljel http://www.baltasar.ee/investorile. Prospektiga, kus on välja toodud pakkumise täpsemad tingimused, on samuti võimalik tutvuda eelnevalt toodud veebileheküljel.

Pakkumise korraldaja on Baltasar Liising OÜ.
Tel. +372 51 77 922
E-post: info@baltasar.ee
https://baltasar.ee/

 

+372 740 7134