Tartu Hoiu-laenuühistu üldkoosolek
Uuendatud 09 detsember 2021
Teadaanne!

Head liikmed!

Tartu Hoiu-laenuühistu üldkoosolek toimub 17. detsembril 2021 kl 15 Tartu Laululava teise korruse saalis aadressil Laulupeo pst 25 Tartu linn.

Päevakord: Nõukogu liikmete valimine.

Selle raames paneb juhatus hääletusele järgmise otsuse: Valida järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks nõukogu liikmeteks Harry Raudvere, Valter Haamer, Elle Roos, Martin Loimet.

Lugupidamisega

Tartu Hoiu-laenuühistu

P.S. Tulenevalt jätkuvast nn koroonaajast ei korralda Tartu Hoiu-laenuühistu ka sellel aastal traditsioonilisi jõulupidusid Narvas, Tallinnas ja Tartus, kuid pärast 17. detsembri üldkoosolekut katame ühise jõululaua Tartu Laululaval, millest kohal viibivad liikmed on palutud lahkesti osa võtma.

 

 

Käesoleva kutse lisamaterjalina esitame Juhatuse ja Nõukogu tegevuse ülevaate senise 5aastase ametiperioodi olulisemate tegevuste ja tähiste kohta, mida oleme ühise meeskonnana saavutanud; samuti plaanid, mida väljapakutud Nõukogu uus koosseis ühes Juhatusega soovib järgmise 5 aasta jooksul ellu viia ühiselt kõigi ühistukaaslastega.

 

5 aasta jooksul (2016 – 2021) tehtud, olulisemad tähised:

 • Liikmeskond on kasvanud 2425 liikmelt 3679 liikmeni. Oleme Eesti suurim hoiu-laenuühistu.
 • Konsolideeritud bilansimaht on kasvanud 25,1 miljonilt 48,2 miljonile eurole.
 • Konsolideerimata bilansimaht on kasvanud 24,3 miljonilt 45,7 miljonile eurole.
 • Omakapital on kasvanud 3,9 miljonilt 10,6 miljonile eurole.
 • Liikmete hoiused on kasvanud 20,4 miljonilt 35,0 miljonile eurole.
 • Liikmetele väljastatud laenud on kasvanud 17,2 miljonilt 32,1 miljonile eurole.
 • Pankades ja sularahas hoitav rahareserv on kasvanud 1,7 miljonilt 2,7 miljonile eurole.
 • Kullareserv on kasvanud 0,3 miljonilt (10 kg) 2,5 miljonile (50 kg) eurole.
 • Valmis ehitatud Ühistu tütarettevõtja Eesti Ühistuenergia OÜ 5 tuulikuga Purtse tuulikupark, mis saab toodetud elektrienergia eest nii elektri müügihinda kui 12 aasta jooksul taastuvenergiatoetust. Võrdluseks: 2016. aasta lõpuks olid valmis ainult tuulikupargi teed ja platsid, alustasime alajaama rajamist, toimus elektriliinide planeerimine. 2021. aasta 11 kuu jooksul on Eesti Ühistuenergia tootnud 1,8 miljoni euro eest võrku antud elektrienergiat (elektri müügihind + taastuvenergia toetus), see on 17 891 Mwh.
 • Käivitatud Ühistu tütarettevõtja Eesti Ühistumajad OÜ. 2016. aasta lõpul oli Eesti Ühistumajade bilansimaht 0,5 miljonit eurot, sellest omakapital 4500 eurot. 2021. aasta lõpul oli bilansimaht 4,1 miljonit eurot, sellest omakapital 1,5 miljonit eurot. 5 aastaga oleme valmis ehitanud hulga kodusid eestimaalastele: Paju 11 Tartu (10 korterit), Raatuse 73 Tartu (5 korterit, 1 äripind), Kapsa 1 Tartu (6 korterit), Aasamäe 7 Saue vald (6 korterit), Aasamäe 9 Saue vald (6 korterit), Pärtli tee eramajad Kuusalu vallas (3 maja), Vooru tee eramajad Kastre vallas (8 maja), Vestika ja Viisjärve tänava eramajad Elva vallas (4 maja), Soinaste 47 Tartu (8 korterit). Ehitamisel on Saue vallas Aasamäe teel järgmised kaks ridaelamut, Klaose tn 13 ja 15 Tartus kaks ridaelamut, 50 boksiga laohoone Kambja vallas Reola külas, 13 korteriga kortermaja Lehe 23 Tartus, 6 korteriga maja Pärnus Vastla tn 2a. Planeerimisel on mitmed elamud ja äripinnad nii Tartumaal (sh Tartu linnas), Pärnumaal (sh Pärnu linnas) kui Harjumaal. Tänu Eesti Ühistumajade tegevusele on arendajatena tööd saanud paljud Ühistu liikmetest ehitusettevõtjad, kelle ehitustöölistest nii mõnedki on omakorda Ühistu liikmed kas hoiustajate või laenajatena. Ühistu on lisaks oma tütarettevõtja teenitud kasumile teeninud ka arendusobjektide ehituse finantseerimiselt laenuintressi, mille arvelt on maksnud hoiuseintressi hoiustajatele.
 • Käivitatud Ühistu tütarettevõtja Eesti Ühistumets OÜ (2019). 2019. aasta lõpu seisuga oli bilansimaht 0,9 miljonit eurot, 2021. aasta lõpu seisuga on bilansimaht 3,0 miljonit eurot. Omakapital on kasvanud 124 000 eurolt 130 000 eurole. Eesti Ühistumetsa peamine majandustegevus seisneb halupuude tootmises ja nende eksportmüügis Skandinaaviasse. Seda teeme meile kuuluval Paluküla kinnistul Tuhalaane külas Mulgi vallas. Sealset tööstust oleme kahe aasta jooksul rohkem kui kaks korda tootmismahu osas laiendanud. Lisaks põhitegevusele ostab Eesti Ühistumets kokku metsakinnistuid. Täna on Eesti Ühistumetsal kaks metsakinnistut: Kautlasaare Harjumaal Kose vallas ja Võndre-Juhan Valgamaal Tõrva vallas. Majandame sealseid metsi ja muuhulgas kasutame metsamaterjali nii oma halupuude tööstuse tarvis kui müüme sadamasse ja saeveskitesse rahatulu teenimiseks.
 • Eesti Ühistuliising OÜ (Ühistu tütarettevõtja) sai 2016. aasta lõpul Finantsinspektsiooni tegevusloa krediidiandjana tegutsemiseks. 5 aasta jooksul on Eesti Ühistuliising OÜ võimaldanud Ühistul anda tarbijakrediite ehk laene eraisikutele, kuivõrd alates Ühistu kasvamisest suuremaks kui 3000 liiget, ei tohi Tartu Hoiu-laenuühistu eraisikutele otse laenusid anda, vaid seda teeme läbi Eesti Ühistuliising OÜ.
 • Ühisarveldused AS sai Finantsinspektsioonilt tegevusloa makseasutusena tegutsemiseks 2018. aastal.
 • Ühisarveldused AS käivitas 2021. aasta aprillis liikmetele avaliku e-teeninduse (internetipanga), mille kaudu liikmed saavad teostada arveldusi ja igapäevaseid makseid sarnaselt kommertspankadega.
 • Tänu Ühisarveldused AS tegevusele muutsime Eesti veksli 2021. aastal lõpul ka elektrooniliseks. Seega on Tartu Hoiu-laenuühistul lisaks pabervekslile täna sisuliselt oma krüptoraha, millega on võimalik ka arveldada ja mille saame ühiselt kujundada nii Ühistule kui ühistukaaslastele tulutoovaks projektide finantseerimise ja arveldamise vahendiks.
 • Tartu Hoiu-laenuühistu avas kaks uut esindust: Tallinna kesklinnas ja Jõhvis, mis on eelkõige toonud juurde hoiustavaid liikmeid.
 • Tartu Hoiu-laenuühistu Narva esindus (avatud 2015 lõpus) sai viimase viie aasta jooksul hoo sisse.  Narva esinduse kaudu perioodil 2016-2020 liitunud hoiustajad paigutasid oma raha eranditult energiahoiusesse, andes sellega märkimisväärse panuse oma kodumaakonda rajatud Ühistu Purtse tuulepargi ehitamisse ja käivitamisse.
 • 2021. aastal soetasime, renoveerisime ja asusime sisse Ühistu uude Tartu peamajja aadressil Jakobi 34. See pind on meie oma, me pole enam üürnikud, vaid omanikud.
 • Oleme teinud mitmeid edukalt läbiviidud ja edukalt liikmetele intresse maksnud või maksvaid võlakirjaemissioone (Baltasar, Elektritakso, Tartu HLÜ).
 • Koostöös liikmetega oleme välja töötanud mitmeid uusi teenuseid (Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“, Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“, Pensionihoius).
 • Aitasime asutada Eesti Kindlustusühistu ÜKS, mis on oluline täiendus Tartu HLÜ poolt eelnevalt loodud ja hästi toimivate Lõuna Kindlustusmaakler OÜ ja Vastastikuse Garantiiühistu tegevusele.
 • Tartu Hoiu-laenuühistu reservid aitasid meid üle elada 2020. aasta koroonapaanikaga tekkinud kriisi. Tänaseks oleme reservid taastanud suurematena kui need olid enne koroonapaanika algust.
 • Tartu Hoiu-laenuühistu on jätkanud inimlikku ja paindlikku suunda, mille raames tuleme jätkuvalt vastu nii hoiustajate erisoovidele (nt võimaldame kiiret hoiuste ennetähtaegset lõpetamist, sõlmime lühiajalisi tähtajalisi lepinguid, tuleme vastu intressimaksete sageduse jne osas) kui raskustesse sattunud laenuvõtjate sisulistele ja asjalikele ettepanekutele  võimaldades nii maksepuhkuseid kui vajadusel anname ärialast nõu või pakume lahendusi võlgnevusi ilma kohtutäiturite ja nendele makstavate tasudeta.
 • Panime oma 2020. ja 2021. aasta tegevustega seisma ebaotstarbeka HLÜ seaduse eelnõu.
 • Väga aktiivselt on nii Juhatus kui Nõukogu konverentsidel, seminaridel, vestlusringides kui meedia vahendusel populariseerinud Ühistut kui üldse ühistegevust.
 • Tartu HLÜ eestvedamisel oleme käima saanud sisulise koostöö Eesti Hoiu-laenuühistute Liidus. Selle tunnistuseks on nii Leedu keskpanga kaudu tehtud ühise makseliidese käivitamine kui Rahandusministeeriumile esitatud HLÜ Liidu ühise ja üksmeelse eelnõu välja töötamine ja esitamine.
 • Oleme viie aasta jooksul Ühistusse praktikale võtnud väga paljusid kõrgkoolide tudengeid, kellest osad on jäänud tööle Ühistusse. Kõik praktikandid (ka need, kes pole Ühistusse tööle jäänud) oleme sisuliselt ette valmistanud Eesti tööturule hinnatud spetsialistideks. Praktikantide võtmisega realiseerime seda Tartu Hoiu-laenuühistu ühistegevuslikku ideaali, et Ühistu töötajad ja juhid peavad järk-järgult kasvama Ühistu seest nn rohujuure tasandilt, et nad ihu ja hingega töötaksid Ühistu ja ühistukaaslaste hüvanguks.

Järgmise 5 aasta (2021 – 2026) plaanid, olulisemad tähised:

 • Kujundame täna Finantsinspektsiooni makseasutuse tegevusluba omava Ühistu tütarettevõtja Ühisarveldused AS Eesti ja seega ka Euroopa Liidu krediidiasutuse tegevusluba omavaks ühinguks. Lühidalt öeldes igas mõttes pangaks. See annab Ühistule võimaluse kaasata Euroopa Keskpangalt ja pankadevaheliselt rahaturult väga odavat raha ja panna see tööle liikmetele madalaintressiliste laenude andmiseks (nii kodulaenud eraisikutest liikmetele kui ka ärilaenud äriühingutele tootmise ja kodumaise ettevõtluse edendamiseks). Hoiuseintressid liikmetele jätame samaks.
 • Käivitame välkmaksed järgmise 1-2 aasta jooksul.
 • Käivitame kaardimaksed ja Eesti kõige suurema sularahaautomaatide võrgustiku järgmise 1-2 aasta jooksul (me ei raja oma sularahaautomaatide võrgustikku, vaid võtame ristkasutusele senised teiste pankade sularahaautomaadid).
 • Aitame Eesti Kindlustusühistul ÜKS saada Finantsinspektsioonilt kindlustusseltsi tegevusloa. See saab olema oluline laiendus meie Lõuna Kindlustusmaakler OÜ ja Vastastikuse Garantiiühistu raames teostatavale ühistegevusele.
 • Maksame Coop Pangale võimalusel (see tähendab: kui see ei sea löögi alla Ühistu kui terviku maksevõimet) ennetähtaegselt tagasi Eesti Ühistuenergia OÜ võetud laenu (hetkel lepingujärgne tähtaeg 09.02.2026), misjärel pole Eesti Ühistuenergia OÜ-l ühtegi takistust maksta 5,5% ületava kasumlikkuse korral energiahoiustajatele lisaks fikseeritud 5,5% aastaintressile ka dividende.
 • Viime Eesti veksli kui nüüd ka elektroonilise krüptoraha kullatagatisele, anname liikmetele läbi Eesti veksli senise kullahoiusega võrreldes senisest paindlikuma võimaluse teenida kulla ostu-müügihinna erinevuselt tulu.
 • Avame uued esindused Pärnus ja Valgas.
 • Jätkame tööprotsesside automatiseerimisega ja e-teeninduse kasutajamugavuse tõstmisega.
 • Võtame ette uusi omanikutulu projekte, oleme liikmete jaoks jätkuvalt paindlikud, inimlikud ja võimalustele vastavalt vastutulelikud.
 • Kasvame liikmeskonnalt ja rahalises mahus. 2026. aasta siht on 10 000 liiget ja bilansimaht 500 miljonit eurot. Mida rohkem meid on, seda paremat ja tulusamat ühistegevust saame teha.
+372 740 7134