Finantsinspektsioon hindas Ühistus järelvalvatava ettevõttega seotud riske madalaks
Uuendatud 08 september 2022

Viimasel ajal on suurenenud potentsiaalsed riskid kogu maailmas. Erinevate pahavara- ja lunavararünnete pidev kasv, pettuste suurenenud arv, samuti erinevad tuvastatud turvarikkumised laialdaselt kasutatavates protokollides ning keeruline geopoliitiline olukord seavad finantsettevõtete riskihaldusele ning rakendatud meetmetele kõrged nõuded. Makseasutustel on kohustus rakendada riskide juhtimiseks turvameetmeid ja kontrollmehhanisme, mida Finantsinspektsioon ka hindab.

Finantsinspektsioon kontrollis Tartu Hoiu-laenuühistu gruppi kuuluva makseasutuse Ühisarveldused AS-iga seotud riske ning leidis, et need on madalad ja riskid on hästi maandatud.

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

+372 740 7134