• Tartu Hoiu -laenuühistu ja Eesti Ühistegevuse Liidu sõnumikandja
Ühistegevuse Uudised

Avalik pöördumine rahandusminister Martin Helmele hoiu-laenuühistu seaduse muutmise osas
21 oktoober 2020

Tartu Hoiu-laenuühistu kui Eesti suurima hoiu-laenuühistu nimel teatame, et me ei nõustu tervikuna rahandusministeeriumis ettevalmistatud hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.

Kuigi eelnõus võib leida ehk üksikuid sätteid, mille sisseviimise vastu seadusesse meil otsest vastasseisu ei ole (näiteks territoriaalsuse piirangu kaotamine hoiu-laenuühistute tegevusele, kuigi sedagi poolikult (vt allpool punkt 3.1.), siis ei sega kehtiv seadus ka neis küsimustes täna hoiu-laenuühistute tegevust oluliselt ja seega ei ole mõttekas hakata eelnõust otsima üksikuid ettepanekuid, mille vastu me ei ole, aga mis samas elu ka kuidagi paremaks ei muuda. Pealegi, üksikute mõistlike sätete väljanoppimine esitatud eelnõust muudab selle eelnõu (kaasa arvatud selle praegune pealkiri) mõttetuks ja eeldaks juba nagunii uue ja hoopis teise eelnõu esitamist, millega tehtaks hoiu-laenuühistute seadusesse vaid üksikuid mõistlikke muudatusi, mis aitaks ehitada Eestit nii nagu seda on silmas peetud meie põhiseaduse preambulis – tsitaat: „/---/ mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus /---/”. Kui sellise eelnõu ettevalmistamine tõusetub päevakorda, oleme valmis kohe kaasa lööma. Eesti inimestele ja majandusele kaigaste kodaratesse loopimisele aga mitte!

Lähemaks tutvumiseks:

Tartu HLÜ 19.10.2020 saadetud seisukoht 

Tartu HLÜ 06.11.2019 saadetud seisukoht

Tartu HLÜ 17.07.2017 saadetud seisukoht

 

Tartu Hoiu-laenuühistu