• Tartu Hoiu -laenuühistu ja Eesti Ühistegevuse Liidu sõnumikandja
Ühistegevuse Uudised

Rahvusvahelised organisatsioonid tunnevad muret Rahandusministeeriumi poolt kavandatava hoiu-laenuühistute õigusi pärssiva seaduseelnõu üle
05 november 2020

Hea Tartu hoiu-laenuühistu liige!

Rahandusministeerium on välja tulnud uue seaduseelnõuga, piiramaks Eesti hoiu-laenuühistute tegevust ja kärpimaks hoiu-laenuühistu liikmete õigusi. Eelnõule on üksmeelselt vastu Eesti Hoiu-laenuühistute Liit. Oleme veendunud, et eelnõu seletuskirjas välja toodud eeldused pole kooskõlas tänase tegelikkusega. Samuti kaugenevad kavandatud muudatused rahvusvahelisest heast tavast ja üldlevinud ühistulistest põhimõtetest ning ei aita kuidagi kaasa seaduste muutmise peamise eesmärgi saavutamisele, et tagada HLÜ tegevuse suurem läbipaistvus ja HLÜ liikmete tõhusam kaitse.

Kavandatava seaduseelnõu üle väljendavad suurt muret rahvusvahelised organisatsioonid – nii Hoiu-laenuühistute Maailma Nõukogu kui ka Euroopa Hoiu-laenuühistute Koostöövõrgustik. Nii leiab näiteks Hoiu-laenuühistute Maailma Nõukogu peakorter Washingtonis, et kavandatavate muudatustega tekitatakse kahju tervele meie ühiskonnale.

Tutvu rahandusministrile saadetud avaldustega alljärgnevatel linkidel:
Hoiu-laenuühistute Maailma Nõukogu avaldus
Euroopa Hoiu-laenuühistute Koostöövõrgustiku avaldus

Tartu Hoiu-laenuühistu
Eesti Ühistegevuse Liit

*Hoiu-laenuühistute Maailma Nõukogu (WOCCU) ühendab hoiu-laenuühistuid ja teisi ühistulisi finantsasutusi 60 riigis üle terve maailma. Ülevaate WOCCU tegevusest saab nende 2019. aasta aruandest ning allolevalt pildilt.