• Tartu Hoiu -laenuühistu ja Eesti Ühistegevuse Liidu sõnumikandja
Ühistegevuse Uudised

Tartu Hoiu-laenuühistu müüb võlakirju
16 november 2020

Tartu Hoiu-laenuühistu on kuulutanud välja võlakirjade suunatud pakkumise. Võlakirju saavad osta vaid isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Tulenevalt kasvavast liikmeskonnast ning kvaliteetsete laenutaotluste rohkusest plaanib Ühistu kasutada võlakirjaemissiooniga kogutud vahendeid põhitegevuse raames liikmetele laenude väljastamiseks.

Võlakirjade suunatud pakkumine algas 16.11.2020 kell 12.00 ning lõppeb 07.12.2020 kell 12.00 või emissioonimahu ennetähtaegse täitumise korral. Võlakirjade väärtuspäev on 08.12.2020 ning lunastuspäev on 08.12.2022, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on tagamata kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 500 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 5,5% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja igakuiselt vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 24 korda.

Võlakirju on võimalik märkida järgmisel lingil: Võlakirjade märkimine
Prospektiga, kus on välja toodud pakkumise täpsemad tingimused, on võimalik tutvuda järgmisel lingil: Emissiooniprospekt

Pakkumise korraldaja on Tartu Hoiu-laenuühistu.
Tel. +372 740 7134
E-post: info@tartuhly.ee

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega! Enne võlakirjade märkimist soovitame Teil tutvuda emissiooniprospektis olevate võlakirjade tingimustega ning konsulteerida oma ala spetsialistidega! Tegemist ei ole investeerimissoovitusega.

Ühistegevuse Uudiste toimetus