Eesti Ühistumets OÜ on auditeeritud!
Uuendatud 03 november 2022

Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõtte Eesti Ühistumets OÜ 2021. majandusaasta aruanne on edukalt auditeeritud ning aruandega on võimalik tutvuda meie kodulehel. 2021. majandusaasta lõpetas ettevõte kasumiga.

Eesti Ühistumets OÜ-le kuulub halupuude tööstus Viljandimaal ning samuti ostab ettevõte kokku ja majandab metsakinnistuid üle Eesti. 2021. aastal laiendati tootmist soetades uue katla- ja kuivatisüsteemi, mis võimaldab tõsta tootmiskoguseid senisega võrreldes kahekordseks. 2022. aastal jätkatakse sama tegevusega, eesmärgiga suurendada tootmiskoguseid ning laiendada müügipiirkondi.

Tulenevalt meist mitteolenevatel põhjustel vahetus kevadel Ühistut ja Ühistu tütarettevõtteid auditeerinud audiitor ning seetõttu on aruanded esitatud hilinemisega. Järgmiseks asutakse auditeerima Eesti Ühistumajad OÜ-d, mille järel on võimalik juba auditeerima hakata Tartu Hoiu-laenuühistu konsolideeritud aruannet.

Tartu Hoiu-laenuühistu

+372 740 7134