Eraisikule
Uuendatud 05 veebruar 2024

Ühistu pakub Eesti inimestele hoiuseid, laene ja arveldussüsteemi.

Hoiused

Hoiuseks ehk deposiidiks ehk tagatisrahaks (ladina keeles depositum 'hoiustamistoiming ja -mõju') nimetatakse raha, mis on antud finantsasutusse hoiule kogumise või hoiustamise eesmärgil. See on füüsilise või juriidilise isiku finantsasutusse hoiustatud rahasumma intressitulu saamiseks. Hoiuseintress tekib finantstehingute käigus.

 

Laenud

Laen ehk krediit on võlgnevuse liik. Laenu andmiseks vormistatakse leping, mille kohaselt laenuandja annab või kohustub andma raha või muu vara laenusaajale või lepingust tulenevalt muule õigustatud isikule, laenusaaja aga kohustub laenuandjale raha või muu vara tagastama kindlaksmääratud tingimustel.

 

Liising on leping, millega liisinguandja ehk rendileandja ostab liisinguvõtja ehk rentniku soovitud vara ning rendib selle liisinguvõtjale kokkulepitud ajaks ehk liisinguperioodiks. Liisinguperioodil jääb vara omanikuks liisinguandja. Liisinguvõtja saab omandiõiguse siis, kui kompenseerib liisinguandjale täielikult vara soetusmaksumuse või ostab selle vastavalt jääkväärtusele välja.

 

Vekslid

Veksel on akumulatsioonivahend, mida Tartu HLÜ liikmed saavad kasutada omavahelistes tehingutes.

 

Maksekaart

Ühisarveldused AS-i arveldusarvega seotud Visa deebet pangakaart eraisikule (füüsiline kui ka virtuaalne) igapäevasteks tehinguteks. 

 

Arveldus    

Makseteenus on teenuseosutaja osutatavad pangasisesed maksed, teenuseosutajate vahelised maksed ja teenuseosutaja osutatavad kaardimaksed. Sularaharingluse teenus on teenuseosutaja osutatav teenus, mida kasutades saavad kliendid maksekontole sularaha sisse maksta ja maksekontolt sularaha välja võtta.

+372 740 7134