Korduma kippuvad küsimused
Uuendatud 18 juuni 2024

1. Kes võib saada Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks?

Ühistu liikmeks võib saada igaüks, kelle elukoht on Eestis või kes omab Eestis kinnisasja. Liikmeks võib astuda nii füüsiline kui juriidiline isik. Tartu Hoiu-laenuühistu tegevuspiirkond on terve Eesti.
Loe lähemalt liikmeks astumise kohta.

2. Kuidas tagab Tartu Hoiu-laenuühistu hoiustajate raha säilimise?

Tartu Hoiu-laenuühistu on moodustanud ulatusliku kulla- ning välisvaluutareservi, mis moodustab vähemalt 10-15% kaasatud hoiustest. Kuni 85-90% kaasatud hoiustest laenab Tartu Hoiu-laenuühistu välja maksejõulistele liikmetele –kodumaa inimestele ja ettevõtetele.

Kõik väljastatud laenud on tagatud kinnisvarahüpoteegi, usaldusväärse käenduse või pandiga. Laenu väljastamine toimub eranditult pärast väga põhjalikku taotleja maksevõime analüüsi. Seega on kaasatud hoiused alati kindlalt tagatud.

Kohustuslikku reservi hoiab Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti Vabariigi keskpangas Eesti Pangas. 

3. Kuidas toimub hoiuse intressi tulumaksustamine?

Hoiuse intressid maksustatakse tulumaksuga väljamaksmise hetkel. Intresside väljamaksmiseks loetakse ka intresside lisamist hoiuse põhiosale.

4. Keda hoiuseintressi tulumaksustamine puudutab?

Hoiuseintressi pealt peavad tulumaksu maksma eraisikud. Eesti maksuresident on isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes on viibinud Eestis vähemalt 183 päeva aastas.

5. Millise hoiuse intress on tulumaksuga maksustatav?

Tulumaksuga on maksustatavad kõikide Ühistus sõlmitud hoiuste intressid.

6. Kas ma pean ise tulumaksu deklareerima?

Intresse ei pea te ise deklareerima ega tasuma. THLÜ peab intressidelt tulumaksu kinni ning deklareerib ja tasub selle teie eest.

Liikmed, kellele makstav hoiuse intress on tulumaksuga maksustatav, näevad edaspidi oma konto väljavõttel kahte kannet: hoiuseintressi- ja tulumaksukannet. Tulumaksu arvestamisel lähtutakse tavalistest ümardamisreeglitest.

Küll aga tuleb eeltäidetud deklaratsioonil ise märkida osakapitali liikumine. Seda tuleb teha seetõttu, et Tartu Hoiu-laenuühistu või Vastastikuse Garantiiühistu omakapitalist tehtud väljamaksed pole olnud dividendid või muu taoline tulu, vaid tegemist on olnud liikme varem sisse makstud osakapitali väljamaksmise või vähendamisega.

Tuludeklareerimise info

7. Kas intressimäärad on kuvatud brutos või netos?

Kõik intressimäärad, mida THLÜ kuvab, on brutosummad. See tähendab, et intressimääradelt ei ole makse maha arvestatud.

Osa liikmeid (näiteks ettevõtted, mitteresidendid) ei pea hoiuse intressilt tulumaksu tasuma. Seepärast ei ole keerukat maksusüsteemi silmas pidades mõistlik kuvada intressimäärasid koos maksudega ja ilma nendeta.

8. Kuidas jõuab hoiuselt teenitud intresside info tuludeklaratsioonile?

THLÜ hoiuselt teenitud intresside andmed kajastuvad automaatselt teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil.

9. Kas hoiust koos intressiga pikendades on võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata?

Kui valite automaatse pikenemisega hoiuse (koos lisanduvate intressidega), ei lükka see tulumaksu tasumist edasi.

Nimelt kanname eraisikust hoiustaja hoiuse põhisumma juurde eelneva intressiperioodi teenitud hoiuse intressid, millest võtame maha tulumaksu ja kanname hoiuse põhiosa juurde netointressi.

10. Kuidas avada hoius alaealisele?

Tartu Hoiu-laenuühistus saavad hoiustada vaid Ühistu liikmed. Seega peab alaealine isik olema esmalt Ühistu liige.

Alla 18-aastasele isikule hoiuse avamiseks tuleb lapsevanemal kirjutada vabas vormis avaldus ning saata see digiallkirjastatult aadressile info@tartuhly.ee 
Avalduse võib tuua ka kontorisse kohapeale. Avalduses peab sisalduma lapse nimi ning isikukood. 
Loe lähemalt liikmeks astumise kohta.

11. Kuidas saan muuta oma kontaktandmeid?

Et edastada Teile asjakohast infot, on oluline, et meil oleksid olemas Teie kehtivad kontaktandmed. Kontaktandmete muutmiseks külastage e-teenindust või saatke palun e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

12. Kuidas saan oma hoiuse lõpetada?

Hoiuse lõpetamiseks tuleb täita hoiuse lõpetamise avaldus, mille leiate Dokumendid alt Ühistu kodulehel. Avaldus tuleb tuua kontorisse või saata digiallkirjastatult aadressile info@tartuhly.ee

13. Kuidas saan oma liikmelisuse lõpetada?

Liikmelisuse lõpetamiseks tuleb kirjutada avaldus koos selgitusega, miks soovitakse liikmelisus lõpetada. Avaldus tuleb tuua kontorisse või saata digiallkirjastatult aadressile info@tartuhly.ee

14. Milliseid teenuseid pakub Tartu Hoiu-laenuühistu peale hoiustamise, laenamise ning vekslite?

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub liikmetele veel garantiisid, liisingut ja faktooringut. Läbi tütarettevõtte (Lõuna Kindlustusmaakler) vahendab Ühistu liikmetele ka Eesti kindlustusseltside kindlustustooteid.

15. Miks peaksin laenama just Tartu Hoiu-laenuühistust?

Kui võimalik, on parem mitte üldse laenata. Kui laenate, siis on mõistlik seda teha läbi omaenda ettevõtte – Tartu Hoiu-laenuühistu.

16. Miks peaksin ostma kindlustuse läbi Ühistu või üleüldse – miks peaksin ostma kaupu või teenuseid kaasliikmetelt?

Tartu Hoiu-laenuühistu toimib rangelt vabatahtlikkuse alusel – ei ole sundi Ühistu vahendusel osta, müüa või omavahel äri ajada.

Samas, Ühistu kui terviku ja oma kaasliikmete tegevust soosida on mõistlik ja kasulik. Lisaks saadavatele püsisoodustustele aitab selline käitumine jätta raha ringlema liikmete kätte ning see ei liigu võõraste huvide teenistusse. See tagab, et jõud mitte enam ei peitu ühistegevuses, vaid ühistegevus ise ongi Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete ühine jõud!

17. Mida võimaldab Tartu Hoiu-laenuühistu veel peale tavapäraste finantsteenuste?

Ühistu soodustab kodumaiste ettevõtete arengut ja loob pidevalt juurde võimalusi nende omavahelise koostöö süvendamiseks. Sel otstarbel on Tartu Hoiu-laenuühistu võtnud kasutusele sisemise akumulatsioonivahendi – Tartu Hoiu-laenuühistu „Eesti veksli“.
Loe rohkem Vekslid.

18. Mis eesmärgil on loodud Tartu Hoiu-laenuühistu?

Tartu Hoiu-laenuühistu eesmärk on tagada Eesti inimeste ja ettevõtete finantsiline sõltumatus. See tähendab, et igal inimesel peab olema õigus ennast oma kompetentsi raames loovalt teostada.

Taktikaliselt viib Ühistu seda eesmärki ellu, kaasates raha ülejäägiga liikmetelt hoiuseid ning laenates need investeeringuvajadusega liikmetele. Nii ringleb Eesti inimeste ja ettevõtete raha Eesti rahva enda hüvanguks, soodustades iga liikme tegevust.

19. Kes saavad kasu Tartu Hoiu-laenuühistu tegevusest?

Tartu Hoiu-laenuühistu on kõigi liikmete ühine ettevõte, kus igal liikmel on sõltumata kapitaliosaluse suurusest üks hääl, õigus saada osa Ühistu teenustest ning jaotatavast kasumist.

Kui rikastub Tartu Hoiu-laenuühistu, siis see tähendab vaid üht – rikastuvad kõik Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ja ei keegi muu. Liikmed on ise Tartu Hoiu-laenuühistu omanikud ning juhivad ise Ühistu tegevust.

20. Kas hoiu-laenuühistu pole mitte väga keeruline ning Eesti rahvale arusaamatu ajast ja arust ettevõtmine?

Tänu ülesnäidatud üksmeelele ja ühistegevusele pani Eesti rahvas Vabadussõjaga aluse Eesti omariiklusele. Hilisem ühistute, iseäranis hoiu-laenuühistute tegevus aitas ühistegevusele koondunud eestlastel saada vabaks ka finantsiliselt ja majanduslikult.

Ühistute tegevus aitas jõuliselt kaasa sotsiaalselt õiglase Eesti riigi kindlustamisele ja arendamisele. Sotsiaalne õiglus on inimõigus ka täna, kuid sellest on peaaegu terves maailmas puudus. Just sotsiaalse õigluse kindlustamiseks ja arendamiseks on vajalik Tartu Hoiu-laenuühistu ja tema liikmete tegevus.

Me selgitame inimestele kõik oma tehingud, protsessid ning pakutavad teenused lihtsalt ning arusaadavalt. Tartu Hoiu-laenuühistu ei küsi iga toimingu eest eraldi tasu ning kõikide liikmetega tegeleme personaalselt.

Usalduse võidame faktide abil: hoiuste ja laenude intressid ning lepingutasud räägivad enda eest.

21. Koostöö edukaks toimimiseks on vajalik üksteise usaldamine. Kuidas saavutada usaldust koostööpartnerite vahel?

Usalduse saavutamine on äärmiselt oluline tegur koostöö edendamisel. Siiski ei ole võimalik usaldust saavutada näiteks teatud seaduslike nõuete täitmisega, vaid eelkõige praktilise koostöö käigus. Koostöö tegemist võib alustada vähehaaval, näiteks ühekordsete kindlustusteenuste kasutamise või Eesti vekslitega arveldamisega, mis võimaldab vähese riskiga Ühistu tegemistest paremini aimu saada.  Seega soovitame huvilistel astuda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks ning tutvuda Ühistu tegevusega lähemalt. Seejärel on soovi korral võimalik edasi liikuda suuremate kokkupuutepunktideni.

22. Miks ma ei saa oma pangakaarti kasutada?

Maksekaardi esmasel kasutamisel tuleb sisestada PIN-kood. Kui PIN-koodi on muudetud, siis pärast PIN-koodi muutmist tuleb see aktiveerida, et uus teave sünkroonitaks kaardi kiibiga. PIN-koodi aktiveerimiseks peab kaardiomanik külastama mistahes sularahaautomaati, sisestama uue PIN-koodi ja valima kas "näita saldo" või "võta välja raha" või teeb esimese makse vana PIN-koodiga ja edaspidi juba uue PIN-koodiga.

Seejärel saab kaarti kasutada.

 

+372 740 7134