IV Ühistukonverents 14.11.2014
Uuendatud 22 november 2018

Neljas Ühistukonverents Ühistegevus - Eesti Noa laev

Pärast tervet inimpõlve kestnud iseseisvust kostab Eesti Vabariigis ikka veel mitmelt poolt nurinat, et inimesed lahkuvad Eestist, sissetulekud ei ole piisavalt suured, mitmed riigi toimimise osad ei tööta piisavalt hästi, lapsed vajavad nii sünnitamist kui kaitset. See loetelu ei ole lõplik, ent taandub ühele: me mõtleme vähe või valesti, ei julge ise otsustada ja justkui kardame midagi.

Neljandal Ühistukonverentsil tahame julgelt otsa vaadata tänasele Eesti Vabariigile. Ei saa ju lõpmatuseni oodata, millal Kalev tuleb koju oma rahvale õnne tooma, eesti põlve uueks looma. Peame ise midagi ette võtma.

  • Kuidas saab ühistegelik tegutsemine luua nii isikliku kui üldise heaolu?
  • Kuidas leida kapitali oma ettevõtte arendamiseks ja Eesti elu parandamiseks?
  • Mis aitab saavutada edu keerulistest oludest hoolimata?

I osa: Kasumlik vs kasulik tänases Eestis: kapitalistlik vs ühistegelik ehk sõbralikul koostööl põhinev majandus

„Ühistegeliku majanduse olemusest ja olelusvõitlusest: ühistute konkurentsieelised“, Jaan Leetsar (Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi juhatuse esimees, majandusdoktor)

ETTEKANDE SLAIDID
KUULA

„Isiklikust ja üldisest heaolust“, Andro Roos (Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees, finantsjuht)

„Maaelu ja ühistegevuse tulevikust üliõpilase pilgu läbi“, Taavi Kiisk (Eesti Maaülikooli tudeng)

„Milliseid võimalusi pakub Internet lisakapitali leidmiseks? Plussid ja pahupooled“, Tiit Järv

„Võlakirjaemissiooni teel äriühingu finantseerimine“, Erki Pisuke (Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige, peajurist)

„Elektritakso loomisest“, Ermo Kontson (OÜ Takso juhatuse esimees)

  • KUULA (ettekandel slaide ei olnud)

„Minu talu lugu“, Jaan Eensaar (talupidaja, mesinik)

„LAAR Visioon – teistmoodi lähenemine“, Margus Laar (LAAR Visioon OÜ juhatuse liige)

  • KUULA (ettekandel slaide ei olnud)

„Sotsiaalse ettevõtluse arendamisest – terviseprobleemidega inimeste osalemise näitel“, Indrek Linnuste (Solve et Coagula OÜ juhatuse liige)

„Isemajandavate asumite loomisest Eestis“, Raul Lättemägi (Advanced Sports Installations Europe AS enamusaktsionär)

  • KUULA (ettekandel slaide ei olnud)

„Ühistulise energiamajanduse arendamisest“, Harry Raudvere (ettevõtja)

Aeg aruteluks ja kokkuvõtted: Kuidas saab igaüks meist osaleda Noa laeva ehitamises? Olukorra kaardistus ja võimalikud lahendused. 


+372 740 7134