Hoiused
Uuendatud 15 jaanuar 2024

Hoiused on kindel viis oma raha hoida. THLÜ liige saab hoiuse avamise avaldust täita siin:  

AVAN HOIUSE

 

THLÜ hoiust on mugav hallata – soovi korral saate valida lahenduse, kus hoiust automaatselt pikendatakse. Sel juhul pikeneb hoius esialgse perioodi võrra sõlmitud lepingu kehtiva intressimääraga. Saate valida, kas hoius pikeneb koos teenitud intressiga või mitte. Hoiuse kehtivuse ajal on võimalik teha lisasissemakseidVastavalt soovile kantakse hoiuse summalt arvestatud netointress Teie kontole või hoiusele hoiuse tähtaja lõpus. Kinnipeetud tulumaks kajastub Teie tuludeklaratsioonil automaatselt.

Paindlik tähtaeg – hoiuperioodi pikkuse saate valida tähtajalisena ühest aastast kuni viie aastani või automaatse pikenemisega.

 

Eraisiku hoiustamise võimalused

Energiahoius Pluss

Muudame Eestimaa energiasõltumatuks. Tegemist on sihtotstarbelise hoiusega, mis suunatakse päikeseparkide salvestustehnoloogia ostuks alustades Tartu HLÜ grupi omandis olevast Luunja päikesepargist.
Loe lähemalt...

 

Maa-ja metsahoius

Maa- ja metsahoiust kasutab Tartu HLÜ Eesti maa ja metsa eestimaalastele tagasi soetamiseks. Maa- ja metsahoiuse on tagatud hoiustajatele 100% metsa ja maa kinnistutega. Üldjuhul sõlmitakse hoius üheaastaseks perioodiks automaatse pikendamise võimalusega.
Loe lähemalt...

Tähtajaline hoius

Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Liikmel on õigus teha ettepanek lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, millele Ühistu võimalusel vastu tuleb. Sellisel juhul arvestatakse ka intress ümber.
Loe lähemalt...

Pensionihoius

Minimaalne hoiuperiood on 24 kuud. Kõrgema intressimäära rakendamiseks lepingule on minimaalne esialgne hoiuperiood 36 kuud. Pensionihoius teenib püsivat intressitulu, mis lisandub kord kuus hoiusele. Hoiustajal on õigus teha hoiusele täiendavaid sissemakseid, mis arvatakse hoiusumma sisse laekumise päevast kuni hoiuperioodi lõpuni. Hoiustajal ei ole õigust hoiusummat hoiuperioodi jooksul käsutada. Pärast esimest hoiuseperioodi automaatset pikenemist on hoiustajal õigus taotleda igakuiseid, kvartaalseid või iga-aastaseid intressimakseid arveldusarvele.
Loe lähemalt...

Kullahoius

Liige saab hoiustada kulda prooviga 999.9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes.
Loe lähemalt...

Kullanoteeringud on leitavad siit.

 

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ ja
Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“

Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi.

Ühistegevushoiuse all toimib ka Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ aastaintressiga 3,5%, mille saavad avada kuni 25-aastased (kaasa arvatud) noored. Olgu see meie noortele esimene väike samm oma tulevase suure plaani elluviimiseks ja jõuliseks tagatiseks nende vanaduspäeviks. Loe lähemalt...

 

 

Intress

Hoiuselt, laenult, võlakirjalt, väärtpaberilt, või muult võlakohustuselt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu.
Intressi väljamaksmisel peetakse seaduses sätestatud juhtudel intressilt eelnevalt kinni tulumaks. Loe lähemalt KKK


 

Hoiustamise võimalused äriühingule

Maa-ja metsahoius

Maa- ja metsahoiust kasutab Tartu HLÜ Eesti maa ja metsa eestimaalastele tagasi soetamiseks. Maa- ja metsahoiuse on tagatud hoiustajatele 100% metsa ja maa kinnistutega. Üldjuhul sõlmitakse hoius üheaastaseks perioodiks automaatse pikendamise võimalusega.
Loe lähemalt...

 

Tähtajaline hoius

Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Liikmel on õigus teha ettepanek lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, millele Ühistu võimalusel vastu tuleb. Sellisel juhul arvestatakse ka intress ümber.
Loe lähemalt...

 

Kullahoius

Liige saab hoiustada kulda prooviga 999.9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes.
Loe lähemalt...

Kullanoteeringud on leitavad siit.

 

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“

Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi. 

Loe lähemalt...


NB! Hoiustajal on hoiustamisel võimalik taotleda:

  • tavaintressi - makstakse kõigile hoiustavatele liikmetele, kes on paigutanud Ühistu osakapitali miinimumosa (eraisikul 35 eurot, juriidilisel isikul 50 eurot),
  • boonusintressi - rakendatakse nendele hoiustele, mille summast on liige vähemalt 5% paigutanud Ühistu osakapitali.

 

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamiseks tuleb olla Ühistu liige. Kui Te ei ole veel liige, siis on võimalik liikmeks astuda. Loe liikmelisusest rohkem rubriigis "Tule meiega" (vt. lähemalt)

Täida avaldused elektrooniliselt.

Täida avaldus ja astu Ühistu liikmeks!

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik avaldused on võimalik esitada ka interneti teel ning vajalikud dokumendid leiate ka käesoleva lehekülje alt. Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

 

Lisainfo

Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse. Vaata meie esinduste asukohti kontaktide alt.

Digitaalne isikutuvastus:
Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavaid kandeid peavad kliendid tulema enda isikut tuvastama kontorisse. Vaata esinduste asukohti kontaktide alt.

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.
Dokumendid palume saata aadressile info@tartuhly.ee

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või
​kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

 

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

 

+372 740 7134