Hoiused
Uuendatud 09 august 2022

Hoiused on kindel viis oma raha hoida. Hoiuse avamise avalduse saab täita elektrooniliselt  AVA HOIUS SIIN

THLÜ hoiust on mugav hallata – soovi korral saate valida lahenduse, kus hoiust automaatselt pikendatakse. Sel juhul pikeneb hoius ühe aasta kaupa hoiuperioodiks pikendamisel, sõlmitud lepingu kehtiva intressimääraga. Saate valida, kas hoius pikeneb koos teenitud intressiga või mitte. Hoiuse kehtivuse ajal on võimalik teha lisasissemakseidVastavalt soovile kantakse hoiuse summalt arvestatud netointress Teie kontole või hoiusele hoiuse tähtaja lõpus. Kinnipeetud tulumaks kajastub Teie tuludeklaratsioonil automaatselt.

Paindlik tähtaeg – hoiuperioodi pikkuse saate valida sõltuvalt 1 (ühe) aastani või automaatse pikenemisega.

Hoiustamise võimalused

Tähtajaline hoius

Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Samas säilib liikmel võimalus raha ennetähtaegselt tagasi saada. Sellisel juhul tuleb arvestada võimalusega, et kaotatakse intressitulu. 

Pensionihoius

Minimaalne hoiuperiood on 24 kuud. Kõrgema intressimäära rakendamiseks lepingule on minimaalne esialgne hoiuperiood 36 kuud. Pensionihoius teenib püsivat intressitulu, mis lisandub kord kuus hoiusele. Hoiustajal on õigus teha hoiusele täiendavaid sissemakseid, mis arvatakse hoiusumma sisse laekumise päevast kuni hoiuperioodi lõpuni. Hoiustajal ei ole õigust hoiusummat hoiuperioodi jooksul käsutada. Pärast esimest hoiuseperioodi automaatset pikenemist on hoiustajal õigus taotleda igakuiseid, kvartaalseid või iga-aastaseid intressimakseid arveldusarvele.

Kullahoius

Liige saab hoiustada kulda prooviga 999.9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes.
Kullanoteeringud: leitavad siit. 

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ ja Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“

Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi.

Ühistegevushoiuse all toimib ka Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“  aastaintressiga 3,5%, mille saavad avada kuni 25-aastased (kaasa arvatud) noored. Olgu see meie noortele esimene väike samm oma tulevase suure plaani elluviimiseks ja jõuliseks tagatiseks nende vanaduspäeviks.

 

Intressi väljamaksmisel peetakse seaduses sätestatud juhtudel intressilt eelnevalt kinni tulumaks. Loe lähemalt KKK

Intress

Hoiuselt, laenult, võlakirjalt, väärtpaberilt, või muult võlakohustuselt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu.

Hoiuse intressi tulumaksustamine

Tulumaksuvabastus hoiuseintressidele kehtis kuni 2017. aasta lõpuni.
Alates 2018. aastast maksustatakse ka saadud hoiuseintressid tulumaksuga.
EMTA ettekirjutuse alusel arvestab THLÜ alates 2022 tulumaksu ka hoiuse intressidelt mis enne paigutati brutointressina hoiusepõhiosa juurde. Loe lähemalt KKK

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamiseks tuleb olla Ühistu liige. Kui Te ei ole veel liige, siis on võimalik liikmeks astuda.
Loe liikmelisusest rohkem rubriigis "Tule meiega" (vt. lähemalt)

Täida avaldused elektrooniliselt.

Täida avaldus ja astu Ühistu liikmeks!

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik avaldused on võimalik esitada ka interneti teel ning vajalikud dokumendid leiate ka käesoleva lehekülje alt. Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

Lisainfo

Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse Tartus (Jakobi tn 34), Tallinnas (Pärnu mnt 326 või Jõe tn 2a) või Narvas (Tallinna mnt 14).

Digitaalne isikutuvastus:
Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavad kliendid peavad tulema isikut tuvastama.
Dokumendid palume saata aadressile info@tartuhly.ee

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või
​kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

 

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin

 

+372 740 7134