Hoiused
Uuendatud: 07 jaanuar 2021

Hoiused on kindel viis oma raha hoida. Hoiuse avamise avalduse saab täita SIIN

Hoiustamise võimalused

Tähtajaline hoius

Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Samas säilib liikmel võimalus raha ennetähtaegselt tagasi saada. Sellisel juhul tuleb arvestada võimalusega, et kaotatakse intressitulu. 

Kullahoius

Liige saab hoiustada kulda prooviga 999.9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes.

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ ja Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“

Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi.

Ühistegevushoiuse all toimib ka Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“  aastaintressiga 3,5%, mille saavad avada kuni 25-aastased (kaasa arvatud) noored. Olgu see meie noortele esimene väike samm oma tulevase suure plaani elluviimiseks ja jõuliseks tagatiseks nende vanaduspäeviks.

NB! Hoiustajal on hoiustamisel võimalik taotleda:

  1. tavaintressi - makstakse kõigile hoiustavatele liikmetele, kes on paigutanud Ühistu osakapitali miinimumosa (eraisikul 35 eurot, juriidilisel isikul 50 eurot),
  2. boonusintressi - rakendatakse nendele hoiustele, mille summast on liige vähemalt 5% paigutanud Ühistu osakapitali.

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamiseks tuleb olla Ühistu liige. Kui Te ei ole veel liige, siis on võimalik liikmeks astuda. (vt. lähemalt)

Täida avaldus ja astu Ühistu liikmeks!

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik avaldused on võimalik esitada ka interneti teel ning vajalikud dokumendid leiate ka käesoleva lehekülje alt. Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

Lisainfo

NB! Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Kui soovite esmakordselt kasutada Tartu Hoiu-laenuühistu teenuseid interneti teel (online teenused) peate isikusamasuse tuvastamiseks tulema Tartu Hoiu-laenuühistu esindusse Tartus (Jakobi 34), Tallinnas (Pärnu mnt 326 ning Rävala pst 5), Narvas (Tallinna mnt 14) või Jõhvis (Keskväljak 6).

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Tähtajalise hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Energiahoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
+372 740 7134