Hoiused
Uuendatud 06 juuni 2023

Hoiused on kindel viis oma raha hoida. THLÜ liige saab hoiuse avamise avaldust täita siin  AVAN HOIUSE

Äriühingu hoiustamise võimalused

Tähtajaline hoius

Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Liikmel on õigus teha ettepanek lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, millele Ühistu võimalusel vastu tuleb. Sellisel juhul arvestatakse ka intress ümber.

Kullahoius

Liige saab hoiustada kulda prooviga 999.9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes.

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“

Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius liikmetele. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi.


NB! Hoiustajal on hoiustamisel võimalik taotleda:

  1. tavaintressi - makstakse kõigile hoiustavatele liikmetele, kes on paigutanud Ühistu osakapitali miinimumosa (eraisikul 35 eurot, juriidilisel isikul 50 eurot),
  2. boonusintressi - rakendatakse nendele hoiustele, mille summast on liige vähemalt 5% paigutanud Ühistu osakapitali.

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamiseks tuleb olla ühistu liige. Kui Te ei ole veel liige, siis on võimalik liikmeks astuda.
Loe liikmelisusest rohkem rubriigis "Tule meiega"  Vt. lähemalt.

Täida avaldus ja astu Ühistu liikmeks!

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik avaldused on võimalik esitada ka interneti teel ning vajalikud dokumendid leiate ka käesoleva lehekülje alt. Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

Hoiuste lisainfo

Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse Vaata kontaktide alt.

Digitaalne isikutuvastus:
Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavad kliendid peavad tulema isikut tuvastama.
Dokumendid palume saata aadressile info@tartuhly.ee

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

 

 

 

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin

 

+372 740 7134