Energiahoius Pluss
Uuendatud 01 aprill 2024

Energiahoius Pluss - muudame Eestimaa energiasõltumatuks!

Kõigil ühistukaaslastel on võimalik liituda hoiusega Energiahoius Pluss. Tegemist on sihtotstarbelise hoiusega, mis suunatakse päikeseparkide salvestustehnoloogia ostuks alustades Tartu HLÜ grupi omandis olevast Luunja päikesepargist.

 


Energiahoius Pluss kampaaniaintressimäär oli 7% aastas + dividendid, kui hoius avati vähemalt kaheks aastaks. See oli privileeg, mida pakkusime esimestele Energiahoius Pluss avajatele kuni 31.03.2024. Alates 01.04.2024 on hoiuse intress 5% aastas ilma dividendimakseteta.


 

Hoius Kestvus Intressimäär Dividendid

Tähtajaline hoius
"Energiahoius Pluss"
Kampaania periood oli kuni 31.03.2024

2 aastat 7% Jah

Tähtajaline hoius
"Energiahoius Pluss"
2 aastat 

2 aastat 5% Ei

 

Hoiustamisest

  • Energiahoius Pluss on tagatud 100% elektrienergia tootmis- ja salvestusseadmetega.
  • Energiahoius Pluss dividendimakse on vastavalt jaotatavale tegevustulemile ja hoiustele, mida on Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustatud üle 2 aasta ja hoius avatud enne 31.02.2024 (ka nendele hoiustele, mis algselt olid sõlmitud 2-aastaseks perioodiks, kuid mida hiljem pikendati).
  • Dividendide väljamaksmise aastal ei saa hoiust lõpetada, sel juhul dividende ei maksta. Dividendide väljamaksmise aastal on hoiust võimalik vähendada kuni 50% võrra.
  • Hoiukontole saab alati teha täiendavaid sissemakseid. Täiendava sissemakse puhul arvestatakse hoiuse intressi juba muutunud summalt alates selle laekumise päevast.
  • Üldjuhul sõlmitakse hoius automaatse pikendamise võimalusega.
  • Hoiustada saavad vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Pärast Ühistu liikmeks astumist saab liige avada hoiukonto ning temaga sõlmitakse hoiuseleping.

*NB! Kuna riik maksustab hoiu-laenuühistutes peetavate eraisikute hoiuste intressi tulumaksuga, mille intresside väljamaksmisel on kohustatud riigile üleandmiseks kinni pidama Tartu Hoiu-laenuühistu ning hoiustaja nimel üle kandma riigi Maksu- ja Tolliametile, siis on kätte saadava netointressi suurus tavaintressi puhul aastas väiksem.

 

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus saavad hoiustada ainult Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Täida avaldus elektrooniliselt ja astu ühistu liikmeks!

Pärast ühistu liikmeks astumise digitaalse avalduse vastuvõtmist saab liige avada hoiuse ning sõlmida hoiuselepingu.

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Hoiuse avamiseks kontoris tuleb pöörduda meie esindusse. Täpsem info esinduste lahtiolekuaegade kohta leiad kontaktide alt.

 

 

+372 740 7134