Faktooring
Uuendatud: 26 august 2019

Ettevõtte igapäevases majandustegevuses võivad tekkida olukorrad, kus ostjate laekumata maksete tõttu võib halveneda ettevõtte finantsseisund. Pika ootamise vältimiseks pakub Tartu Hoiu-laenuühistu võimalust kaasata raha faktooringuga.


Kuidas toimib? - Faktooring on rahaline tehing, mille korral ettevõte müüb oma laekumata arved edasi hinnaalandusega Tartu Hoiu-laenuühistule. Tartu Hoiu-laenuühistu maksab ettevõttele kuni 3 tööpäeva jooksul raha müüja kontole (tavaoludes kohe pärast kõikide dokumentide allkirjastamist).

Miks liituda? - Faktooring aitab parandada ettevõtte likviidsust ehk maksevõimet, suurendada müügikäivet ning seeläbi saada ka täiendavat käibekapitali. 

Milliseid faktooringuid HLÜ pakub? - Tartu Hoiu-laenuühistu väljastatavad faktooringud on regressita ja regressiga faktooring.

Regressita faktooring

Regressita faktooring on müügiarvete müük Tartu Hoiu-laenuühistule koos debitoorse võlgnevuse omandi üleandmisega.

Regressita faktooringu puhul on finantseerimise tagatiseks nõuded ostja vastu. 

Regressiga faktooring

Regressiõigus on lepingu sõlmimisega poolte kokkuleppel Tartu Hoiu-laenuühistule kindlustatud õigus müüa faktuurarvest tulenev nõue ostja vastu müüjale tagasi regressi rakendamise päeval.

Regress rakendub siis, kui ostja ei kanna kindlaksmääratud päevaks raha Tartu Hoiu-laenuühistu kontole. Müüja on kohustatud nõude tagasi ostma. Selle faktooringu tagatiseks on nõue ostja vastu ja regressi õigus müüja vastu.

Faktooringu puhul võib Tartu Hoiu-laenuühistu nõuda müüjalt lisatagatisi vallasvarapandi, kinnisvara hüpoteegi, garantiikirja või käenduse vormis.

Faktooringu skeem

1. Müüja müüb kauba või osutab teenust faktooringulepingus fikseeritud ostjale.

2. Ostja allkirjastab müüja arve, millele on lisatud Tartu Hoiu-laenuühistu poolt koostatud tekst.

3. Müüja edastab arve Tartu Hoiu-laenuühistule.

4. Tartu Hoiu-laenuühistu kannab hinnaalandusega arve müüja kontole 3 tööpäeva jooksul.

5. Ostja tasub müügiarve maksetähtajaks Tartu Hoiu-laenuühistule


 

Nõuded müügiarvetele:

 • Maksetähtaeg ei tohi olla möödunud.
 • Ostja peab olema aksepteerinud müügiarve.
 • Ostja ning müüja vahel ei saa faktooringu korral toimuda tasaarveldamist.
 • Nõuete suhtes ei tohi olla tekkinud vaidlusi ega viivitusi.
 • Kaupade omandiõigus peab kuuluma müüjale.
 • Ostja ja müüja ei tohi olla ema-tütarettevõtte suhetes.
 • Minimaalne arve summa 1000€.

Faktooringu taotlemine:

 • Täita avaldus faktooringu taotlemiseks.
  Avaldus faktooringu taotlemiseks (.pdf)
  Avaldus faktooringu taotlemiseks (.doc)
 • Faktooringu taotlusele tuleb juurde lisada taotleja finantsandmed (bilanss, kasumiaruanne, viimase 6 kuu kontoväljavõte, majandusaasta aruanne).
 • Lisada võimaliku tagatise kirjeldus. Tagatise väärtus peab olema vähemalt 2 korda arve summa. Käenduse puhul tuleb ära täita käendaja avaldus ning lisada käendaja viimase 6 kuu kontoväljavõte. Hüpoteegi või registerpandi korral soovime näha hindamisakti või kui seda pole, siis saata selle kohta pilte ja muid saadaolevaid andmeid (et saaks hinnata selle väärtust). 
 • Tartu Hoiu-laenuühistu pakub faktooringut ainult oma liikmetele. See tähendab, et faktooringu saaja peab astuma Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks. (vt. lähemalt)

Faktooringuga kaasnevad tasud

Tartu Hoiu-laenuühistu faktoorib arved täies ulatuses (st edastab müüjale arve täissumma, millest on maha arvatud faktooringutasu). Faktoorimisega kaasneb vaid üks tasu – faktooringutasu, mille suurus algab 1% arve summast 30 päeva jooksul.

Faktooringut kasutav liige peab omama sarnaselt laenava liikmega täiendavat osakapitali, mille suurus on vähemalt 5% faktooringute kogusummast.

Faktooringu lisainfo

NB! Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Kui soovite esmakordselt kasutada Tartu Hoiu-laenuühistu teenuseid internetis (online teenused) peate isikusamasuse tuvastamiseks tulema Tartu Hoiu-laenuühistu esindusse Tartus (Raekoja plats 20), Tallinnas (Pärnu mnt 326 ning Rävala pst 5), Narvas (Tallinna mnt 14) või Jõhvis (Keskväljak 6).

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või kirjutage e-kiri aadressile faktooring@yhistupank.ee

+372 740 7134