Pensionihoius
Uuendatud 11 oktoober 2023

Oleme loonud pensionihoiuse inimeste jaoks, kes mõtlevad pikemalt ette. Pensionihoiusega on võimalik lisaks riiklikule või pensionifondist teenitud pensionile kindlustada oma heaolu tulevikuks.

Pensionihoiuse saavad avada Tartu Hoiu-laenuühistu eraisikust liikmed.


  • Pensionihoius avatakse minimaalselt 2 (kaheks) aastaks.
  • Pensionihoiuse tavaintress hoiuperioodiga 24 kuud on intressimäär 5,5% aastas.
  • Vähemalt 36 kuulise tähtaja puhul arvestatakse intressimäära 6% aastas.
  • Pensionihoius teenib püsivat intressitulu, mis lisandub kord kuus hoiusele.
  • Igakuiselt lisatud intressitulu hoiusummale suurendab Teie hoiusummat ka juurdemakseid teostamata.
  • Pensionihoiuselt arvestatakse intressi liitintressina, mis tähendab, et intress ei kogune mitte üksnes sissemakstud summadelt, vaid ka varasemate perioodide intressilt, mis on lisatud hoiusesummale. Seega on Teil pensionihoiuse kaudu võimalik teenida mitte üksnes intressi vaid ka intressilt intressi teenimise kaudu.
  • Hoiuperioodi jooksul ei ole võimalik hoiusel olevat põhiosa välja võtta.

 

Hoiustamisest

Tartu Hoiu-laenuühistus saavad hoiustada ainult Tartu Hoiu-laenuühistu eraisikust liikmed. Pärast Ühistu liikmeks vastuvõtmist saab liige avada hoiuse ning sõlmida hoiulepingu.

Pensionihoiusel hoiuseperioodiga 2 aastat on intressimääraks 5,5% aastas.
Pensionihoiusel hoiuseperioodiga alates 3 aastat on intressimääraks 6% aastas.

Peale 2 või 3 aastat sõltuvalt lepingust pikenevad Pensionihoiuse lepingud edasi automaatselt 1 (ühe) aasta võrra.

Hoiusele saab alati teha täiendavaid sissemakseid. Täiendava sissemakse puhul arvestatakse pensionihoiuse intressi juba muutunud summalt alates selle hoiusele laekumise päevast.

Pärast hoiuselepingu automaatset pikenemist on liikmel õigus teha taotlus edaspidi intresside väljamaksmiseks kas üks kord kuus, kvartalis või aastas.

Hoiuselepingu tingimuste muutmise soovi saab esitada kord aastas vähemalt 30 päeva enne hoiuperioodi lõppu.

 

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus saavad hoiustada ainult Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Täida avaldus elektrooniliselt ja astu ühistu liikmeks!

Pärast ühistu liikmeks astumise digitaalse avalduse vastuvõtmist saab liige avada hoiuse ning
sõlmida hoiuselepingu.

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Hoiuse avamiseks kontoris tuleb pöörduda meie esindusse. Täpsem info esinduste lahtiolekuaegade kohta kontaktide alt.

 

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin

 

+372 740 7134