Arveldused
Uuendatud 10 november 2023

Ühisarveldused AS Arvelduskonto 

Ühistul on omaenda arveldussüsteem, kus saab avada arvelduskonto. Arvelduskonto annab teile võimaluse sooritada makseid, kanda kontole raha, jälgida kontojääki ja infot konto kohta läbi elektrooniliste kanalite ja pangakontoris.

Ühisarveldused AS võimaldab sooritada euromakseid, pangasiseseid makseid, püsikorraldusi ja määratud makseid. Euromakse on pankadevaheline makse euromaksete piirkonnas (SEPA). Tulevikus on plaanis kasutusele võtta ka füüsiline maksekaart ning juba varsti toimivad ka välkmaksed. 

Pankadevaheline arveldus toimub viis korda päevas vahemikus 6:30 – 16:30.

Kui sooritada makse arvelduspäeval enne kella 16:30, siis jõuab raha saaja panka samal päeval; kui sooritada makse kell 16:30 või hiljem, siis raha jõuab saaja panka järgmisel arvelduspäeval.

Pangasisene makse jõuab saaja kontole üldjuhul kohe, aga mitte hiljem kui ühe tunni jooksul.

Arvelduskonto avamine

  • Arvelduskonto on teil võimalik avada, kui olete vähemalt 18-aastane.
  • Arvelduskonto saab avada nii eraisikule kui juriidilisele isikule. 
  • Esimese arvelduskonto tegemiseks palume tulla kontorisse (Vaata kontaktide alt) ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (Eesti või välisriigi pass, isikutunnistus, elamisloakaart või juhiluba) või esitada avaldus interneti teel. Interneti teel digiallkirjastatud avalduse puhul, millel ei ole tehtud isikutuvastust, on maksimaalne kuu- ja päevalimiit 15 000 eurot. Suuremate limiitide määramiseks tuleb tulla lähimasse kontorisse ning esitada isikut tõendav dokument. Elektrooniliselt tehtud makseteenuste ja e-teeninduse kasutamise avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Dokumendid palume saata aadressile arveldused@yhistupank.ee
  • Konto avamise otsus tehakse võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva möödumisel kõikide nõutud dokumentide esitamisest. Teatame teile otsusest e-kirja teel.
  • Arvelduskonto saab avada nulljäägiga.
  • ÜAAS võimaldab siduda arvelduskonto vekslikontoga. 
  • Uusi arvelduskontosid saab edaspidi avada internetipangas.

Enne konto avamist palume tutvuda Ühisarveldused AS makseteenuse osutamise tingimustega, teenustasudega ja e-teeninduse kasutustingimustega.

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile arveldused@yhistupank.ee

Lisainfo

Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse Vaata kontaktide alt.

Digitaalne isikutuvastus:
Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavad kliendid peavad tulema isikut tuvastama.
Dokumendid palume saata aadressile arveldused@yhistupank.ee

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või kirjutage e-kiri aadressile arveldused@yhistupank.ee.

+372 740 7134