Nõukogu ja juhatuse esimehed
Uuendatud 29 detsember 2021

20.12.2021 nõukogu koosoleku otsusega pikendati põhikirjas ette nähtud 3 aasta võrra juhatuse liikmete Andro Roosi, Märt Riineri ja Liina Nulki ametivolitusi. Sama otsusega valiti nõukogu esimehena jätkama Harry Raudvere.

29.12.2021 juhatuse koosoleku otsusega valiti juhatuse esimehena jätkama Andro Roos.

+372 740 7134