Vekslite ringluse korralduse eeskiri muutus
Uuendatud 30 detsember 2021

29.12.2021 otsusega muutis juhatus Vekslite ringluse korralduse eeskirja. Peamine muudatus seisneb selles, et alates tänasest on Eesti vekslid lisaks paberkujule ka elektroonilised. Samuti loobus Ühistu Eesti vekslite fikseeritud ostu-müügihinnast ja sidus Eesti vekslite ostu- ja müügihinna kulla maailmaturuhinnaga. Uus vekslite lunastustähtaeg on 1. jaanuar 2032.

Täpsemad juhendid ja tutvustuse Eesti vekslite täiendatud sisu ja võimaluste kohta jagame Ühistu kanalites liikmetele uue aasta alguses.

Uudise aluseks on 29.12.2021 juhatuse otsus, mis on kättesaadav siit.

+372 740 7134