Üldkoosolek
Uuendatud 04 november 2016

Head liikmed!

21. novembril kl 12 toimub Tartu Hoiu-laenuühistu üldkoosolek aadressil Raekoja plats 20 Tartu. Päevakorras on volikogu, nõukogu, audiitori ja revisjonikomisjoni valimine ning osakapitali tõstmine.

Kuna koosoleku kvoorumiks peab osalema 1200 liiget, siis palume kogemustele tuginedes arvestada võimalusega, et 21. novembril koosolekuks vajalik kvoorum kokku ei tule. 

Et asjatut sõitmist ja ajakulu vältida, palume anda e-maili teel (agnes.kask@yhistupank.ee) märku neil, kes saaksid tulla. Juhul kui kvoorumit silmnähtavalt täis ei saa, teatame samal aadressil korduskoosoleku aja. Korduskoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata kohal olijate arvust, on plaanis kokku kutsuda sama päevakorraga 2. detsembril kl 17.00 Tartus Laulupeomuuseumis.

Lugupidamisega,

Juhatus

+372 740 7134