Andro Roosi avasõnad III Ümarlauale 29.08.2019. a. Tartus
Uuendatud 01 september 2019

Austatavad III Ümarlauast osavõtjad.

31.05.2019 toimus Kursi Jahilossis Jõgevamaal Eesti Ühistegevuse Liidu I Ümarlaud, kus andsime teada Eesti Ühistegevuse Liidu ellukutsumisest, tutvustasime põhikirja ja programmi, arutasime Liidu lähema ja kaugema tuleviku tegevuse üle.

10.08.2019 toimus Peerna turismitalus Viljandimaal Tartu HLÜ suvepäevade raames II Ümarlaud, kus peamiseks teemaks oli meie riigi ja rahva tänane suurim, olgugi et poolnähtamatu vaenlane – bürokraatia diktatuur. Rääkisime, millistes vormides see avaldub, arutasime meetodite üle, kuidas bürokraatia diktatuurile julgelt ja tulemuslikult vastu astuda.

Vahemärkusena ütlen, et olgu bürokraatia diktatuur kirjapildis alati väikeste tähtedega, kuigi tegemist on nimetusega. On nimetusi, mis on nii jälgid, et käsi tõrgub neid suure algustähega kirjutamast. Pean tõdema, et tänu sellistele ümarlaua vormis sõelumistele jääb järgnevatele Ümarlaudadele järjest vähem osalevaid inimesi. Kuid Eesti Ühistegevuse Liidu praeguses tegevusseisus valmistab see ainult rõõmu, sest üks tõsine väljasõelutu on võrdne kümne või koguni saja Ümarlaudadest läbi käinud passiivse liikmega.

Jah, liikmeid on vaja, aga võitlejaid on palju rohkem vaja! Alates tänasest Kolmandast Ümarlauast on meil aeg hakata looma nii koolitatavaid tuumikuid kui otsima ja asetama nende tuumikute keskele koolitajaid, kes oleksid eelmainitud tuumikute jaoks vaimsed eeskujud ja edendajad ja sellega Eesti Ühistegevuse Liidu kui ühiskondliku survegrupi ja tulevase poliitilise liikumise eestvedajad.

Jah, just ühiskondliku survegrupi me peame moodustama, aga selleks tuleb hakata taastama ka meie lõhestatud ühiskonda, kus vabalt parasiteerivad parteid ja paljud teised mtü-d, mis imevad endasse meie töö vilju, andmata vastu mitte midagi peale alanduse.

Nagu ma ütlesin, on Eesti arengul üks tõsisem poolnähtamatu vaenlane – see on bürokraatia diktatuur, milles ühest küljest on läbi põimunud euroseadused, nõukogudeliku suhtumise rudimendid, uuskeelne kantseliit ning teisest küljest ametkondlikud ja kohalikud püüded luua oma ametkonna või piirkonna jaoks üldisest Eesti õigusest eraldiseisev isiklik suvaõigus ja sellest tulenevalt, tänu suvaõigust praktiseerivate isikute käes olevale seadusandlikule võimule ka ametkondlik või piirkondlik omakohus.

Bürokraatia diktatuuri edu pandi moodustab täna tema kolmas ja palju suurem külg: tavainimeste erakordselt napid teadmised ühiskonnast, õigusest ja seadustest, mis peaks olema riigi alus. Iseäranis ennast õigusriigiks kutsuda armastava riigi alus. Tänagem selle eest kooris meie haridussüsteemi!

Ametnik on nagu robot, ta peab alluma oma programmile ehk etteantud seadustele. Selleks peab ametnik seadustega kursis olema ja kasutama neid, ilmutades oma inimlikku külge, mis tänaseks on kaduma läinud, kodanike abistamiseks, mitte takistamiseks. Ent ametnik on asetanud tähtsaimale kohale isikliku ohutuse ja heaolu ning kui keegi, kasvõi tema oma kolleeg seda ohustab, saab ta vastulöögi.

Üks robootika seadustest ütleb: ärge pange robotit juhtivale kohale. Ja ega ei otseselt ja nähtavalt justkui pandagi – ta läheb ise! Iga pealtnäha väike ja piiratud ülesannetega ametnikurobot tekitab endale ise robotalluvaid ja tõuseb nii ametiredelil tegelikult tõusmata ikka suuremat hulka inimesi „juhtima“ järjest suuremaid inimhulki endale alluvaiks tehes. Nii madaldub ühiskonna vaimne tase ja saab pärsitud, et mitte öelda hävitatud, tema arenemisvõime.

Ühiskond pannakse jagunema kaheks. Neiks, kes tahavad arendada ja ehitada Eestit ja neiks, kes kõigi oma vahenditega püüavad esimesi takistada, pidurdada, sundida leiva teenimiseks Eestist lahkuma. Kindlasti tahate te nüüd küsida, et mis on see, mis hakkab eristama meid teistest erakondadest või poliitilistest liikumistest?

Alustaksin oma vastust Vladimir Majakovski sõnadega: Sind hundina pureksin, bürokratism ja paberid (ükskõik kelle) ei vääri austust, ülistamist, kus kurat nad käigu! Jah, see on tema „Luuletus Nõukogude passist“, aga täna võiks see samahästi olla luuletus Eesti passist. Ja otsene vastus teie esitamata küsimusele on: Me tahame teha Eesti riigist Eesti rahva tööriista Eesti ühiskonna, tema rahvuse, keele ja kultuuri arendamiseks ja kestmiseks läbi aegade. Selleks, et ta oleks tõesti pandiks praegustele ja tulevastele Eesti põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus!

Õudne on seda kuulutada Eestis, mis juba 30 aastat peaks vastama eeltoodud nõuetele. Meie peamine ülesanne on kas teha robootilisest ja tõrjuvast ametnikust uuesti inimene ja ühiskonna kasulik liige või lihtsalt kõrvaldada ta oma postilt regressiõiguse läbi, suunates nõude tema kui tegeliku kahju tekitaja vastu ning vajadusel asendada kõrvaldatu kellegagi, kes oskab ja tahab Eesti ühiskonna hüvanguks teha seda tööd, millel eelmine molkus seanahka vedas ja riiki varastas.

Meie käsutuses olevad vahendid algavad täna Ühistumeediaga /---/ ning lõpevad jõulise oma õiguste nõudmisega kohtus, milleks meil on nii ressurssi kui aega. Aga bürokraatia diktatuur peab saama oma vitsad! Eesmärk on välja öeldud, vahendid on maha kuulutatud, kellele ei meeldi, see võib lahkuda.

Aga nüüd tänase Ümarlaua teemad:

  1. Tartus ja Elvas võimu võtmiseks tuumikrühma koostamine.
  2. Järgmiste Ümarlaudade ettevalmistamine Tartus ja Elvas.
  3. Koolitusküsimused – millistes valdkondades on meie teadmised lünklikud. Hakatuseks kõik. Kes soovib sõna?

* Toimetuselt: hea lugeja, võib-olla soovid Sinagi sõna?

Kirjuta meile yhistuleht@gmail.com

Sisestage summa ja saage teada kui palju teenite intressi!
Intressimäär %

Teie teenite:
Kuus: 0
Aastas: 0

Võrdluseks: kommertspankade keskmine intressimäär:
Teie tulu kuus: 0 / aastas: 0

Ava hoiukonto
+372 740 7134