Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu seisukoht seaduse eelnõu osas
Uuendatud 29 detsember 2022

Lugupeetud rahandusminister Annely Akkermann,

28.12.2022

Hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks (27.12.2022 nr 13-1.1/10192-1)

Leiame, et Rahandusministeeriumi poolt eelnõu sellisel kujul ja kiirusega menetlemine on vastuolus Vabariigi Valitsuse kinnitatud kaasamise hea tavaga ning hoiu-laenuühistute (HLÜ) arvamust ei peeta juba ette millekski.

Tegemist on pahatahtliku ja tagajärgedele mõtlematu sooviga likvideerida Eesti üks vanimaid oma liikmetel tuginevaid ettevõtlusvorme.

Nõukogude võim likvideeris ühistulise liikumise 1940ndatel aastatel. Nüüd, 21. sajandil näeme sama katset demokraatliku Eesti Vabariigi poolt.

HLÜde likvideerimine ülalt alla on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, kus Eesti Euroopa Liidu liikmena on võtnud endale kohustuse tagada toimiv turumajandus ja seda ka ühistegevus- ja finantssektoris.

Senine probleem on olnud selles, et riigi poolt ja seaduse alusel tegutsevad institutsioonid (Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo, Rahandusministeerium, Eesti Pank jne) ei ole vaatamata HLÜde korduvatele pöördumistele suutnud mõnede HLÜde senisele pahatahtlikkusele piiri panna, kuigi riikliku tõhusa järelevalve tegemiseks HLÜde kui finantseerimisasutuste üle annab lisaks aluse kehtiv rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus (vt mh RahaPTS § 72 lõige 2 punkti 4).

Kuna eelnõuga soovitakse HLÜd kui eraldi ettevõtlusvorm lähema viie aasta jooksul ära likvideerida või alternatiivina sundümberkujundada, siis tuginedes Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu liikmesühistute edukale tegevuskogemusele aastast 1992, mida toetavad ka hoiu-laenuühistute (kui ettevõtlusvormi) head tulemused inimeste ja kogukondade ühistegevuse edendamisel üle maailma, ei toeta ega kooskõlasta Eesti Hoiu-laenuühistute Liit Rahandusministeeriumi esitatud eelnõud.

Lugupidamisega,

Uno Silberg
HLÜ Liidu juhatuse esimees
5065533

+372 740 7134