Eesti Ühistuenergia OÜ 2022. a aruanne auditeeritud!
Uuendatud 29 juuni 2023

Anname teada, et Eesti Ühistuenergia OÜ 2022. majandusaasta aruanne on auditeeritud ning sellega on võimalik tutvuda järgmisel lingil

Eesti Ühistuenergia OÜ teenis eelmisel majandusaastal puhaskasumit 988 235 eurot, mille arvelt kaetakse 38 094€ eelmiste majandusaastate kahjumit, misjärel jääb järgi 950 141€.

Eesti Ühistuenergia OÜ ainuomanik Tartu Hoiu-laenuühistu otsustab määrata sellest 150 000€ HLÜ energiahoiustajate intressihüvitise reservi ja 800 141€ eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka järgmistel kaalutlustel:

1) 2022. a oli erakordselt kõrgete elektri müügihindadega aasta, 2023. a esimese kuue kuu elektrihinnad ja tuuleolud on kujunenud märksa tagasihoidlikemaks, mistõttu on mõistlik enamus 2022. aastal tekkinud kasumist säilitada tulevikuks, et ka tulevastel aastatel oleks võimalik liigutada seda raha HLÜ energiahoiustajate intressihüvitise reservi, et sellega kaitsta Tartu HLÜ liikmeid, energiahoiustajaid ja toetada Eesti Ühistuenergia omakapitalide säilimist ja jätkuvust.

2) 2022. a selline kasumi jaotamise struktuur võimaldab täita kõiki Eesti Ühistuenergia OÜ ja Tartu HLÜ tegevusele kehtivaid seadusest tulenevaid ja kreeditoride ees võetud kohustusi ja normatiive.

Sellega seoses kujuneb Tartu HLÜ energiahoiustajatele lisaintressimääraks ca 2% aastas (lisaks 5,5%-le, mida makstakse fikseeritult kõikidele energiahoiustajatele).

Kuivõrd lisaintressimakseid teeb Tartu HLÜ energiahoiustajatele 2023. aastal esimest korda ja selle arvestamine ja väljamaksete teostamine nõuab tehnilist käsitsi tööd, teavitab Tartu HLÜ juhtkond juulikuu jooksul energiahoiustajaid lisaintressimaksete teostamise ajast. 

Kasutame võimalust ja täname kõiki Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeid ja energiahoiustajaid, et meie ühises tegevuses oleme ühiseks hüvanguks tööle ja tootma pannud meie Ühistu tuulepargi. Ühises tegevuses ja ühises meeles hoiame seda nii!

 

P.S. Järgmisena auditeeritakse Eesti Ühistumets OÜ, seejärel Eesti Ühistumajad OÜ ja kõige viimaks Tartu Hoiu-laenuühistu 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne. 

Lugupidamisega

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

 

+372 740 7134