Lehe tn 23 võlakirjaemissioon
Uuendatud 04 oktoober 2023

Lehe tn 23 OÜ võlakirjade pakkumine on lõppenud!

Tartu Hoiu-laenuühistu liikme Lehe tn 23 OÜ korraldatud võlakirjade suunatud pakkumine lõppes ennetähtaegselt seoses emissioonimahu täitumisega.

Võlakirju said soetada vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ning kokku märkisid investorid 5000 võlakirja kogusummas 500 000 eurot. Kokku osales märkimises 87 isikut ning mediaankeskmine märkimissumma oli 2 000 eurot.

Täname kõiki investoreid ja huvilisi!

Märt Riiner
Lehe tn 23 OÜ juhatuse liige


Lehe tn 23 OÜ müüb võlakirju!

Käesolevaga teatame, et 20. septembril 2023. a. algab Lehe tn 23 OÜ (registrikood 16385781) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine. Võlakirju saavad osta isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 5 000 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 20.09.2023 kell 12.00 ning lõppeb 04.10.2023 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 05.10.2023 ning lunastuspäev on 05.04.2025, ehk 18 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on hüpoteegiga tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 9,9% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 6 korda.

Võlakirjade müümisega soovitakse kaasata kapitali Lehe tn 23, Tartu linn ja Lehe tn 25, Tartu linn korterelamute väljaarendamiseks.

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Prospektiga on võimalik tutvuda siin: Emissiooniprospekt

Pakkumise korraldaja on Lehe tn 23 OÜ.
Märt Riiner, juhatuse liige
Tel: +372 5806 5246
E-post: info@tartuhly.ee


Dokumendid

Lehe tn 23 OÜ majandusaasta aruanne 2022

Lehe tn 23 OÜ põhikiri

 

+372 740 7134