Rahvaalgatus "Jah hoiu-laenuühistutele, ei võõrpangastamisele!"
Uuendatud 12 oktoober 2023

Kutsume üles kõiki inimesi, nii hoiu-laenuühistute liikmeid kui ka mitteliikmeid, allkirjastama rahvaalgatust, mille eesmärk on kaasata hoiu-laenuühistud uue HLÜ seaduse arutelusse!


Pöördumine Eesti Vabariigi Valitsusele, Peaministrile ja Riigikogule

Käesoleva algatuse allkirjastajad pooldavad Eesti inimeste ja ettevõtete vaba ühinemist hoiu-laenuühistute kui Eesti oma rahaasutuste kaudu meie riiki ja rahvast ülesehitavaks ühistegevuseks. Me ei poolda Rahandusministeeriumi bürokraatide esitatud hoiu-laenuühistute sundpangastamise ja riikliku ülereguleerimise eelnõu, mis töötab alla võõrpankade huvidele.

1. Rahandusministeeriumi esitatud eelnõu on seaduseks saades hoiu-laenuühistute hoiustajate ja laenajate huvide vastane, jättes liikmed kui ühistute omanikud ilma olulistest tagatistest. Enne teist maailmasõda oli hoiu-laenuühistute turuosa Eestis 52% üldises pangandusturust ja hoiu-laenuühistud sellega meie riigi ja rahva jõukuse alustalad. Ühistud ja ühistegevus tulevad tõsta uuesti au sisse!

2. Hoiu-laenuühistud on tegutsenud aastakümneid üle maailma, et pakkuda oma liikmetele (omanikele) soodsamaid laenu- ja hoiuseteenuseid.

3. Uue eelnõuga on kavalalt kavandatud hoiu-laenuühistute ühistegevuse järkjärguline piiramine, mis algab reklaamikeeluga ning tipneb sellega, et ühistutel ei ole võimalik võtta vastu uusi liikmeid. Bürokraadid leiavad, et Eesti rahva ühistegevus on muutumas ohtlikuks!

4. Hoiu-laenuühistud on asutatud pikaajalist ja oma liikmetele kuuluvat kasu silmas pidades. Eelnõuga tahetakse HLÜ-d muuta lühiajalisi laene andvateks kiirlaenu- ja inkassoühinguteks. Me ei saa sellega nõustuda!

5. Pangandussektori hoiuste kogumaht 31.08.2023. a seisuga on 31,5 miljardit eurot. Samal perioodil moodustavad HLÜ-de hoiused kokku 0,1 miljardit eurot so 0,3 % pangandussektori hoiuste mahust. Eeltoodust tulenevalt ei moodusta hoiu-laenuühistud täna märgatavat turuosa, et saaks nõustuda eelnõus välja toodud väitega, et ühistutel on konkurentsieelis pankade ees. Vastupidi – võõrpankadel on konkurentsieelis võrreldes ühistutega.

6. Ühistutesse on koondunud teadlikud ja ettevõtlikud Eesti inimesed, kellest on saanud ühtlasi ka ühistu omanikud ning kes on kursis ühistute tegevusega. Rahandusministeeriumi kihutustöö on aastaid läbi kukkunud ning nüüd soovivad nad absurdse eelnõu esitamisega Eesti inimesi teadlikult hirmutada, et selle kaudu inimeste ühistegevus välja suretada ja jätta võõrapangad Eestis sisuliselt monopoli seisundisse.

7. Rahandusministeeriumi ametnike eelnõu kitsendab ca 14 000 HLÜ liikmest omaniku õigust oma vara üle otsustada. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on aga igal kodanikul õigus oma vara ise oma parema äranägemise järgi kasutada ja käsutada, et sellelt parimal moel omale ja oma perele tulu teenida. Seetõttu oleme otsustavalt vastu ametnike katsetele kehtestada hoiu-laenuühistute ja meie liikmete suhtes bürokraatia diktatuuri, et selle kaudu eestimaalaste ühistulist tegevust riikliku ülereguleerimisega takistada.

Nõuame, et Rahandusministeeriumi ametnikud arvestaksid Eesti hoiu-laenuühistute sisuliste ettepanekutega nagu seda nõuab riiklikult kehtiv Kaasamise hea tava (https://riigikantselei.ee/kaasamise-hea-tava). Nõuame, et uus hoiu-laenuühistute seadus oleks aluseks hoiu-laenuühistute kui Eesti rahva finantsühistegevuse võimsale kasvule, mis tagaks meie riigi ja rahva ühise edu!


Tutvu rahvaalgatusega lähemalt siin ning lisa sellele ka oma allkiri: 

ALLKIRJASTA PETITSIOON SIIN

 

Tartu Hoiu-laenuühistu

 

+372 740 7134