Kalaküla OÜ võlakirjaemissioon
Uuendatud 19 märts 2024

Käesolevaga teatame, et 14. märtsil 2024. a. algab Kalaküla OÜ (registrikood 16387343) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine. Võlakirju saavad osta isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 2 500 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 14.03.2024 kell 12.00 ning lõppeb 28.03.2024 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 29.03.2024 ning lunastuspäev on 29.03.2026, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on hüpoteegi ja käendusega tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

Võlakirjade müümisega soovitakse finantseerida Kalaküla puhkekompleksi väljaarendamist Käsepää alevikus, Peipsiääre vallas. Kalaküla puhkekompleksi loomise eesmärk on pakkuda kohe Peipsi järve kaldal aastaringselt kaasaegset majutus- ja turismiteenust piirkonda külastavatele sise- ja välisturistidele ning kalastajatele.

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Prospektiga on võimalik tutvuda SIIN.

Juhend võlakirjade märkimiseks on SIIN.

Võlakirjade märkimine
 

Pakkumise korraldaja on Kalaküla OÜ.
Peeter Põldaru, juhatuse liige
Tel: +372 5657 7252
E-post: peeterpoldaru@gmail.com


Dokumendid

Kalaküla OÜ (endise nimega Xlevel OÜ) majandusaasta aruanne 2023

Kalaküla OÜ põhikiri

+372 740 7134