Pärnu linna ja Tartu HLÜ kohtuvaidlusest
Uuendatud 08 aprill 2024

Täna rääkis Andro Roos saates "Eesti Kroon", kuidas Pärnu linnavalitsus, mis halduskohtus ootuspäraselt kaotas osaühingutele Lubja 60 ja Lubja 62, kuna linnavalitsus ei taha täita ei seadust ega detailplaneeritut ja anda nimetatud arendajatele ehituslubasid, tegeleb lubamatu "õigus"loomega. Ja tänuväärselt reageeris kohe ka Õiguskantsler!

Miks me seda avalikult jagame?

Aga sellepärast, et selle asemel, et pidada ausat kohtuvaidlust, otsustas Pärnu linnavalitsus kuritarvitada oma võimu ja proovis (või proovib) arendajast nö võitu saada sellega, et mitte ei asu täitma kohtuotsust või ei vaidle ausalt lõpuni ka oma ringkonnakohtusse tehtud kaebust, vaid proovib enda jaoks lihtsat, kuid seaduse järgi vale, menetlust valides teha arendajale šahh ja matt. Ja kasutab selleks avalikku võimu!

Selle lubamatusele viitas täna ka Õiguskantsler, kes vastavasisulise kirja kiiresti ja otse ka Pärnu linnapeale saatis. See on siin lisatud huvilistele tutvumiseks. Tore, et õigusriik mingil kujul meil olemas on. Kahju ainult, et selle meeldetuletamiseks on vaja Õiguskantsleri märgukirju omavalitstele ja riigiametnikele ja kurb, et selleks tuleb tarvitada kohtumenetlusi.

Riigiametnikud ja linnapead võiksid ju seaduste ja meie kodanike eest seista loomulikust intelligentsist. Rääkimata sellest, et sellise riikliku jonni peale kulub meie kodanike taastumatu ressurss - eluaeg, mida tagasi ei saa. Ja siis koalitsioon ütleb, et raha pole. Ei olegi, kui kogu riiklik aur läheb vaidlemise ja takistamise peale.

Tartu HLÜ

 

+372 740 7134