Tervishoiu 17 OÜ võlakirjaemissioon
Uuendatud 20 mai 2024

Käesolevaga teatame, et 6. mail 2024. a. algab Tervishoiu 17 OÜ (registrikood 16385999) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine. Võlakirju saavad osta isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 5 000 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 06.05.2024 kell 12.00 ning lõppeb 20.05.2024 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 21.05.2024 ning lunastuspäev on 21.05.2026, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on hüpoteegiga tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 8,8% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

Võlakirjade müümisega soovitakse kaasata kapitali Tervishoiu tn 17, Tartu linn korterelamu arendamiseks.

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Prospektiga on võimalik tutvuda siin: emissiooniprospekt

Pakkumise korraldaja on Tervishoiu 17 OÜ.
Märt Riiner, juhatuse liige
Tel: +372 5806 5246
E-post: info@tartuhly.ee

Lisainfo: volakirjad.tartuhly.ee


Dokumendid:

Vaata, mida arvas Rahakratt Tervishoiu 17 pakkumisest:

 

+372 740 7134