Tartu Hoiu-laenuühistu liige müüb võlakirju!
Uuendatud 05 mai 2014
Elektritakso kaubamärgi all tegutsev OÜ Elektritakso Pärnu on kuulutanud välja võlakirjade suunatud pakkumise.
 
Võlakirju saavad osta vaid isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Elektritakso kaubamärgi all on seni taksoteenust pakutud vaid Tartus, kuid võlakirjade müümise abil soovitakse tegevust alustada ka Pärnu linnas.
 
Võlakirjade suunatud pakkumine algas 05.05.2014 kell 12.00 ning lõppeb 19.05.2014 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 20.05.2014 ning lunastuspäev on 20.05.2017, ehk 36 kuud alates väärtuspäevast.
 
Võlakirja liigiks on tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 7% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani.
 
Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 12 korda.
 
Võlakirju on võimalik märkida Elektritakso veebileheküljel. Prospektiga, kus on välja toodud pakkumise täpsemad tingimused, on samuti võimalik tutvuda eelnevalt toodud veebileheküljel.
 

Pakkumise korraldaja on OÜ Elektritakso Pärnu.

Tel. +372 52 25 642

E-post: ermo@elektritakso.ee

+372 740 7134