Liitu Eesti Maksumaksjate Liiduga soodustingimustel! Tasuta maksukogumik!
Uuendatud 27 märts 2014

Eesti Maksumaksjate Liit pakub kampaania korras võimalust liituda Eesti Maksumaksjate Liiduga soodustingimustel.

Täites liitumisankeedi ja tasudes liikmemaksu 31. märtsiks 2014, saad liikmeks astuda liitumistasu maksmata!

Valides paketiks "täismäär" või "soodusmäär" säästad 45 eurot! Astudes EML liikmeks saate ühe õigusaktide kogumiku “Eesti maksuseaduste kommentaarid” 2014. aasta väljaande eksemplari tasuta!

Täpsema info EML liikmemaksudest ja liitumisavalduse leiate EML kodulehelt.

+372 740 7134