Muudatused hinnakirjas
Uuendatud 15 veebruar 2013

Alates 1. märtsist 2013 muudab Tartu Hoiu-laenuühistu nii hoiuste kui laenude intressimäärad väiksemaks. Muudatused seisnevad peamiselt alljärgnevas:

1) Uute tähtajaliste hoiuste tavaintressimäär 5% aastas, Sofi hoiuste tavaintressimäär 4,5% aastas.

2) Uute tähtajaliste hoiuste boonusintressimäär 5,5% aastas, Sofi hoiuste boonusintressimäär 5% aastas. Boonusintressimäära rakendatakse juhul kui hoiustaja on tasunud vähemalt 5% hoiuse summast osakapitali.

3) Kõikidele hoiustele, mis on sõlmitud enne 1. märtsi 2013, jäävad kehtima hoiulepinguga kokkulepitud intressimäärad (ka hoiulepingu automaatsel pikenemisel) ning lubatud on teha nendele hoiustele täiendavad sissemaksed. 

4) Tänu hoiuseintresside alandamisele uute hoiulepingute puhul on edaspidi võimalik hakata laenusid väljastama märksa soodsamatel tingimustel kui varem:

a) investeerimislaenude ja sõidukiliisingu intressimäärad algavad 8% aastas (enne 12%);

b) faktooringu intressimäärad algavad 0,75% 30 päeva kohta (enne 1-1,25%);

c) tarbimislaenude intressimäärad jäävad vahemikku 10-15% aastas (enne 12-18%).

Kõik enne 1. märtsi 2013 sõlmitud hoiu- ja laenulepingud jäävad kehtima seniste intressimäärade ja tingimustega; hoiulepingu automaatsel pikenemisel või pikendamisel jääb kehtima seni kehtinud intressimäär. Uued intressimäärad ja tingimused kehtivad uutele hoiu- ja laenulepingutele, mis on sõlmitud alates 1. märtsist 2013. 

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Andro Roos, Erki Pisuke, Märt Riiner

+372 740 7134