Statistika ühistu kohta kättesaadav!
Uuendatud 05 aprill 2012

Oleme lisanud oma koduleheküljele eraldi statistika alamlehe, kus hakkame avaldama nii majandusaasta aruandeid kui ka kvartaalseid aruandeid.

Selle aasta esimese kolme kuu tulemused on juba üleval!

+372 740 7134