Soovime valitsust eurole üleminekul aidata
Uuendatud 29 aprill 2010

Europäeval väärtusetuks muutuvad Eesti krooni sularahakupüürid võiks anda rahvale mälestuseks.

Tartu Hoiu-laenuühistu soovib aidata Eesti Vabariigi institutsioone üleminekul eurole. Sel eesmärgil teeb Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus ettepaneku anda Eesti sularahakroonid pärast nende asendamist euroga Tartu Hoiu-laenuühistule kasutamiseks meenetena. Tartu Hoiu-laenuühistu jagab sularahakroonide enda valdusse saamisel Eesti krooni sularahakupüürid omakorda meeneteks kõigi selleks soovi avaldanute vahel.

Tartu Hoiu-laenuühistu saatis Eesti Vabariigi Valitsusele, Eesti Vabariigi Riigikogule ja Eesti Pangale avaliku kirja vastava ettepanekuga, mis peaks olema avakäiguks vastava protsessi sujuva teostamise arutelul.

Avalik kiri on manuses.

Sooviavalduse Eesti sularahakroonide mälestuseks taotlemise kohta saate teha siin.

Avalik pöördumine.pdf

Veksliringluse kontseptsioon: lyganuse30.pdf

+372 740 7134