President Arnold Rüütli tervituskiri
Uuendatud 18 august 2017

Austatud laagrilised!

Tänan Tartu Hoiu-laenuühistut kutse eest osaleda siin ühisel koosviibimisel. On suur au olla teiega ühise Ühistu liige ja kasutan hetke võimalust tervitada kõiki kohalolijaid.

On hea meel tõdeda, et praegune Tartu Hoiu-laenuühistu juhtkond on võtnud oma missiooniks käia 1902. a.  riigivanema Jaan Tõnissoni eestvedamisel ellukutsutud Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse radadel jätkamaks samaväärset tänuväärset tegevust.

Nii nagu Jaan Tõnisson tegeles Eesti riigi ja kogukonna huvides mitme valdkonnaga üheaegselt, nii on ka Tartu Hoiu-laenuühistu võtnud enda peale võimaluste ulatuses oma liikmete igakülgse aitamise ja harimise. Nii nagu Jaan Tõnisson tegi ajakirjaniku tööd ja teda loetakse ka ajalehe Postimees ülesehitajaks ning arendajaks, nii on ka Tartu Hoiu-laenuühistu juhtkond kasutanud võimalust tutvustada meedia vahendusel finantsmaailmas toimuvat, jaganud õpetusi olukorras orienteerumiseks ja vajadusel vahendanud oma rohkearvulise liikmeskonna abikätt liikmete hetke raskustega toimetulemiseks.

Kui juba ajakirjandusest rääkida, tahaksin tähelepanu juhtida ka Ühistu väljaandele Ühistuleht.

Kuigi elame interneti ajastul ja Eestit loetakse meie meedia väidetel üheks eesrindlikumaks Euroopas, on ikkagi vajadus säilinud veel ka paberväljaande järgi.  Seda eriti vanema põlvkonna vajadusi silmas pidades. Leht on olnud sisukas, kergesti loetav ja informatiivne. Tänaseski tervituskirjas on kasutatud Ühistulehe faktilisi materjale.

Elava sõna osas näeksin head koostegemise kasvu Eesti Klubiga. Regulaarsed kokkusaamised korra kuus mõttevahetusteks Eesti kultuuri-, keele ja üldise eksistentsi jätkusuutlikkuse teemal peaks olema ühistunde hoidmiseks  ka sellises ühistegevuses võimalik.

Head laagrilised! Ei hakka kordama eelmises tervituses öeldut. Need asjad on aktuaalsed ka täna ja tekst leitav Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehelt.

Soovin kõigile meie liikmetele jätkuvat ühtekuuluvustunnet, vastastikku hoolivust ja abivalmidust ning sellele päevale samuti olulist – ilusat päikeselist ilma.

19. augustil 2017

Lugupidamisega

Arnold Rüütel

+372 740 7134