Eesti Ühistuenergia tuulikupark ja alajaam kasvavad ja kerkivad!
Uuendatud 04 detsember 2017

Nende sõnadega algavad kõik Purtse tuulepargi videoaruanded Tartu HLÜ Facebooki lehel. Ka see, kus näidatakse, kuidas 2017. aasta 14. oktoobri südapäeval kogunes Ühistu tuuleparki ja Lagevälja alajaama kaema 108 ühistuliiget üle kogu Eesti. 

Tuldi autodega ja tuldi bussidega Tartust, Tallinnast ja Narvast. Oli mehi ja naisi, noori ja vanu, eestlasi ja venelasi ja kindlasti võiks seda loetelu jätkata, kuigi võiks öelda ka lühidalt: tulid tublid ühistuliikmed nii üksinda kui terve perega. Esmalt sõideti tulevasse Purtse tuulikuparki, et vaadata üle valminud tugevad paekillustikuga täidetud teed ja viie tulevase tuuliku montaažiplatsid.

Järgnevalt vaadati ühiselt üle Lagevälja alajaam. Kohaletulnud liikmed esitasid palju asjakohaseid küsimusi, millele andsin otsekohesed ja täpsed vastused. Ja ühistuliikmed oskavad küsida küll! Samas on head ja üllatavad küsimused ka igasuguse arengu pant. Näiteks: kuidas seda teha? Seletad asja ära, kuidas sinu meelest seda teha tuleb ja siis küsitakse: aga kas nii ei oleks tõhusam?

Järgneb juba pikem arutelu ja võrdlus ning tulemuseks on mõlema pakutud variandi paremate osade kasutamine, ikka ühise eesmärgi nimel! Ühistu esindaja Narvas, Anton Pratkunas, tõlkis Narvast tulnud liikmetele kõik kuuldu igaks juhuks ka vene keelde, et kõik oleks kõigile kindlasti üheselt arusaadav. Narvalased on üldse tublid ja võtavad kõigest osa täie kirega.

Ühistu tuulikupargi tutvumispäeva lõpetasime kerge kehakinnituse ja omavahelise vestlusega Lüganuse rahvamajas. Meeleolu lõi puhkpilliorkester Tartu ansambel „Roundabout“ toredate evergreenidega dirigent Margus Kasemaa eestvedamisel. Aatelisuse põhitõed kordas oma sõnavõtus üle Ühistu juht Andro Roos.

Kõige toredam on, et tutvumispäeval ei näinud ma ühegi kohaletulnu silmis ahnust või kadedust, vaid hoopis uhkust ja rõõmu ühiselt saavutatu üle. Tutvumispäeval ei olnud suuri ja väikeseid, eestlasi ja venelasi – kõik olid väärika Ühistu väärikad liikmed, kes töötavad koos ühise eesmärgi saavutamise nimel. Niisuguste inimestega ei läheks mitte ainult luurele, vaid ka kõige hullemasse lahingusse, sest siin ei veeta üksteist alt.

Mis on aga tänaseks tehtud ja mis vajab veel tegemist? Täna on valmis meie Lagevälja alajaam. Veetud on 11 kilomeetrit elektriliine Purtse tuulikupargist Lagevälja alajaama. Meie Lagevälja alajaam omakorda on ühendatud Eleringi Püssi alajaamaga. Sellega on elektriühendus üldvõrguga loodud ja kohe kui esimene tuulik püsti, võib elektrimüük võrku alata.

Kolm aastat oleme seda tööd teinud koos energiahoiustajatega, keda tänaseks on kokku 560. Üheskoos on energiahoiuseid kogutud 5 796 588€, millest 5 367 638,54€ on heaperemehelikult rakendatud kõigi viie tulevase tuuliku jaoks vajalike juurdepääsuteede ja platside valmis ehitamiseks ja alajaama ja liinide välja arendamiseks, samuti esimese tuuliku Aadu (Vestas V80, torni kõrgus 100 m) ostmiseks ja kohaletoomise ning paigalduse eest tasumiseks.

Tehtu mõõdud on aukartustäratavad, sest meid on kõigest 560. Aga kujutage endale ette, mida suudaksime ühiselt, kui energiahoiustajaid oleks 5600 või koguni 56 000! Ja kui väike osa on see tegelikult kogu Eesti asjalikust rahvast!

Esimene tuulik Aadu saabus 8. detsembril Paldiski sadamasse. Tänaseks on Aadu Purtse tuulikupargis ja Ühistu liikme Energy Express OÜ usinad töölised töötavad ööl ja päeval, et Aadu hiljemalt 15. veebruariks 2018 püsti ja tööle saaks.

Kui Aadu on püsti ja töötab, peaks ta kõigi arvestuste järgi tootma aastas ca 5000 megavatt-tundi elektrienergiat. Tänastes hindades teeb see koos taastuvenergiatoetusega 400 000 eurot aastas, millega kaetakse järgmiste tuulikute ostmise ja saabumise kulusid ja millest saavad osa ka kõik energiahoiustajad.

Muide, korrutage see 400 000 viiega ja te saate summa, millest lõviosa hakkab laekuma energiahoiustajate kontodele, et elu läheks paremaks. Aga see on esialgu veel tulevik, lähitulevik – suur töö on veel ees. Täna on meil vaja ühiselt pingutada, koondada jõudu, mõistust ja energiahoiuseid ühise eesmärgi saavutamiseks, mille eest meid tänavad veel õige mitu järeltulevat põlve.

Saagu Aadu, Peedu, Tseedu, Teedu ja Eedu Eestimaa elujõu veenvaks tõendiks meile endile ja kogu maailmale!

Täpse päeva ja kellaaja teatame jooksvalt, kuid uuel aastal kohtume tingimata veelkord Purtses – töötava ja tootliku Aadu juures. Jõudu ja mõistust meile järgnevateks aastateks! Teeme tööd!

Harry Raudvere, Eesti Ühistuenergia eestvõitleja

Sisestage summa ja saage teada kui palju teenite intressi!
Intressimäär %

Teie teenite:
Kuus: 0
Aastas: 0

Võrdluseks: kommertspankade keskmine intressimäär:
Teie tulu kuus: 0 / aastas: 0

Ava hoiukonto
+372 740 7134