Tähtajaline hoius
Uuendatud 11 oktoober 2023

Tähtajaline hoius teenib püsivat intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Tähtajalist hoiust on võimalik sõlmida 1-aastaseks, 3-aastaseks või 5-aastaseks perioodiks.

5-aastase perioodiga tähtajalise hoiuse tavaintress on 7%,
boonusintress 7,5% aastas.

3-aastase perioodiga tähtajalise hoiuse tavaintress on 6%,
boonusintress 6,5% aastas.

1-aastase perioodiga tähtajalise hoiuse tavaintress on 5%,
boonusintress 5,5% aastas.


Tavaintressi makstakse nendele hoiustajatele, kes on paigutanud Ühistu osakapitali vaid miinimumosa (eraisikul 35 eurot, juriidilisel isikul 50 eurot). 

Boonusintressi rakendatakse nendele tähtajalise hoiuse lepingutele, mille summast vähemalt 5% on paigutatud Ühistu osakapitali ning hoiuse summa on vähemalt 2000 eurot. Hoiulepingute pikkus on tähtajalise hoiuse korral üldjuhul üks aasta.

NB! Kuna riik maksustab hoiu-laenuühistutes peetavate eraisikute hoiuste intressi tulumaksuga, mille intresside väljamaksmisel on kohustatud riigile üleandmiseks kinni pidama Tartu Hoiu-laenuühistu ning hoiustaja nimel üle kandma riigi Maksu- ja Tolliametile, siis on kätte saadava netointressi suurus tavaintressi puhul 4% ja boonusintressi puhul 4,4% aastas.

 

Hoiustamisest

  • Hoiustada saavad Tartu Hoiu-laenuühistus ainult Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Pärast Ühistu liikmeks vastuvõtmist avatakse uuele liikmele hoiukonto ning sõlmitakse hoiuseleping.
  • Hoiukontole saab alati teha täiendavaid sissemakseid. Täiendava sissemakse puhul arvestatakse tähtajalise hoiuse intressi juba muutunud summalt alates selle hoiusele laekumise päevast.
  • Hoiuselepingud pikenevad automaatselt esialgse perioodi võrra (v.a pensionihoius), kui hoiuperioodi lõpuks pole hoiustaja avaldanud muud soovi.
  • Hoiuseintress või kasvikutulu kantakse hoiustaja arveldusarvele reeglina hoiuperioodi lõpul.

 

Hoiuse avamine

Tartu Hoiu-laenuühistus saavad hoiustada ainult Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Täida avaldus elektrooniliselt ja astu ühistu liikmeks!

Pärast ühistu liikmeks astumise digitaalse avalduse vastuvõtmist saab liige avada hoiuse ning
sõlmida hoiuselepingu.

Täida hoiuseavaldus elektrooniliselt!

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Hoiuse avamiseks kontoris tuleb pöörduda meie esindusse. Täpsem info esinduste lahtiolekuaegade kohta kontaktide alt.

 

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

  • Liikmeks astumise avaldusi on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin
  • Hoiuse avamise avaldust on võimalik täita ka elektroonilisel vormil siin

 

+372 740 7134