Energiahoius
Uuendatud 03 märts 2023

Tartu Hoiu-laenuühistu Energiahoius oli sihtotstarbeline hoius, mille vahenditega arendati välja ja hoitakse töös Varja tuulikupargi I etapina valminud Purtse tuuleparki Ida-Virumaal. 

Energiahoius tagab hoiustajale fikseeritud aastaintressi 5,5%*. Kui tuulepargi energiatootmisest jääb üle jaotatavat tulu rohkem kui 5,5% aastas, lisandub intressile dividendimakse vastavalt Eesti Ühistuenergia OÜ jaotatavale tegevustulemile. 

Alates 01.01.2020 uusi energiahoiuseid ei avata.

Täpsemalt loe: https://www.tartuhly.ee/613/energiahoius2019

* Märkus: Kuna riik maksustab hoiu-laenuühistuis peetavate eraisikute hoiuste intressi tulumaksuga, siis on Tartu Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kohustatud selle riigile üleandmiseks kinni pidama ning hoiustaja nimel üle kandma riigi Maksu- ja Tolliametile.

Hetkeseis

Ida-Virumaal Purtses on välja arendatud viie tuulikuga tuulepark. Kõik tuulikud (Aadu, Peedu, Tseedu, Teedu ja Eedu) on valmis, töötavad ja toodavad. Alates 2021. aasta algusest saab Ühistu tuulepark oma toodangu eest nii taastuvenergia toetust kui elektrimüügi eest börsihinda.

Tutvu: Eesti Ühistuenergia OÜ 2021. a aruanne

 

Graafiline statistika

Statistika on esitatud 31.01.2023 seisuga.

 

Videoaruanded

                

 

Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja saadetud aadressile info@tartuhly.ee

 

+372 740 7134