Tartu HLÜ esimene auliige - Valter Haamer 90!
Uuendatud 04 juuli 2019

1. aprillil 2019 tähistas Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi Valges saalis oma 90. sünnipäeva haridusmees, seltsi- ja ühistegelane, Tartu HLÜ nõukogu esimees Valter Haamer.

Valter Haamer on sündinud 1. aprillil 1929. a. Räpinas, ta on pedagoogikategelane ja kirjastaja, osaleb aktiivselt kultuurielus, ta oli Tartu Ülikooli prorektor aastatel 1979-1990. 1997. aastal asutas Valter Haamer Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, kuhu kuuluvad kodumaal ja välisriikides tegutsevad Eesti kultuuri hoidvad seltsid. 2019. aasta veebruariks on Ühendusse koondunud 49 seltsi.

Juubeli puhul tuli Valter Haamerit õnnitlema terve saalitäis rahvast, lilli ja kingitusi kogunes sülemitena, peeti südamlikke ja innustavaid tervituskõnesid.

Valter Haamerit tunnustati ja õnnitleti tema suure, kogu ühiskonna püsimiseks ja edasiarenemiseks vajaliku elutöö eest Eesti hariduse, Tartu Ülikooli, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, seltsi- ja ühistegevuse edendamisel, eestvedamisel ja selles kõiges isikliku eeskuju näitamisel.

Sünnipäeva tähistamise naelaks kujunes Valter Haameri nimetamine Tartu Hoiu-laenuühistu esimeseks auliikmeks, mille tunnusena riputati juubilari kaela esimese auliikme aumedal ning anti üle auliikme tunnistus, millel seisavad järgmised read: „1. aprillil 2019. a. otsustas Tartu HLÜ juhatus, nõukogu ja liikmeskond hindamatu panuse eest Eesti Vabariigi ühistu- ja seltsiliikumisse kuulutada oma I auliikmeks hr. Valter Haamer”. Soovime ühiselt veelkord õnne!

Sinu Ühistukaaslased

 

+372 740 7134