Ralf Burki käised on Toila vallas üles kääritud!
Uuendatud 29 september 2021

Valimisliit “Terve Meie Kogukond” on loodud selleks, et pakkuda Toila valla rahvale tõsiseltvõetavaid alternatiive ja võimalusi arenguks. Isiklikult hakkan eriliselt seisma järgmiste eesmärkide saavutamise eest:

1. Teen Toila vallast koos kogukonnaga rahvast ja kodukohast hooliva elupaiga.

2. Kaasan suurte otsuste langetamisse rahva.

3. Nõuan vallateede ja -hoonete korda tegemist, mittevajalikust vallavarast ja viljatutest tegevustest loobumist.

4. Turvalisuse suurendamiseks tuleb teha igakülgset koostööd Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveametiga.

5. Igas tegevuses ja langetatavas otsuses – rahvas eelkõige! Mulle ja valimisliidule „Terve Meie Kogukond“ annab kindlust, et meie rahva elujõud, vabadustahe ja end läbi aegade õigustanud väärtushoiakud on meie inimeste südametes vankumatult alles. Selles pole ka midagi üllatavat – me kõik armastame oma koduvalda Toilat.    

Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas.

Ralf Burk

Kandidaat nr 115 Toila vallas,
Tartu HLÜ Jõhvi esinduse juhataja

+372 740 7134