Pressiteade pseudopaanikast
Uuendatud 30 märts 2020

 

Pressiteade

 

ERR: err@err.ee  

BNS: bns@bns.ee

Äripäev: online@aripaev.ee

Postimees: vihje@postimees.ee 

 

Koopia:

Rahandusministeerium: info@rahandusministeerium.ee

Maaeluministeerium: info@agri.ee

Riigihalduse minister: info@rahandusministeerium.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutus: mes@mes.ee

 

                                                                                                                                30. märtsil 2020

 

Tartu Hoiu-laenuühistu seisukoht Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu

25. märtsi 2020. a kirja osas

 

I Sissejuhatus

 

26. märtsil teavitas Eesti Hoiu-laenuühistute Liit (edaspidi EHLÜL) oma liikmeid, sh Tartu Hoiu-laenuühistut tagantjärele kirjast, mille EHLÜL oli 25. märtsil 2020 saatnud Rahandusministeeriumile, Maaeluministeeriumile, riigihalduse ministrile ja Maaelu Edendamise Sihtasutusele, ilma et sellise kirja saatmise vajaduse ja selle sisu osas oleks eelnevalt liikmetega aru peetud. Nimetatud kiri leidis kahjuks kajastust ka mitmetes meediakanalites, vähemalt alljärgnevalt:

 

ERR: https://www.err.ee/1070010/hoiu-laenuuhistud-kardavad-kriisis-hatta-sattuda (28.03.2020)

 

Äripäev: https://www.aripaev.ee/uudised/2020/03/27/hoiu-laenuuhistud-paluvad-riigilt-abi (28.03.2020)

 

Postimees: https://majandus24.postimees.ee/6936028/hoiu-laenuuhistud-hirmul-varakamber-voib-tuhjaks-saada?_ga=2.96157788.1785499278.1585387323-112%E2%80%A6 (29.03.2020)

 

EHLÜL juhatuse esimees jagas meediaväljaannetele lahkelt täiendavaid kommentaare selle kirja osas.

 

II Sõnum

 

Siinkohal teatame Tartu Hoiu-laenuühistu nimel, et Tartu Hoiu-laenuühistu ei ole nõus ei sellise kirja saatmise faktiga EHLÜL-i poolt praegusel ajal, selle kirja sisuga ega ka sellega, et EHLÜL võttis endale volituse esindada kõiki oma liikmeid sellisel teemal, ilma nendega eelnevalt aru pidamata.

 

Tartu Hoiu-laenuühistu kui suurim hoiu-laenuühistu Eestis peab vastutustundetuks sellise kirja abipalvena saatmist EHLÜL-i liikmete nimel ajal, kus riigipoolset abi on mõistlik anda ainult neile, kes seda reaalselt vajavad. Tartu Hoiu-laenuühistu ei vaja Eesti Vabariigi abi, vaid on oma liikmetele kuuluva ja liikmete huvides tegutseva organisatsioonina isemajandav ja saab ise hakkama. Tartu Hoiu-laenuühistu tuli isemajandava üksusena ka eelmisest majanduskriisist välja omal jõul ja edukalt ega vajanud selleks erinevalt kommertspankadest riigipoolset abi.

 

Kui mõni EHLÜL-i liige on kokkuvarisemise äärel juba 2 nädala möödumisel pärast eriolukorra väljakuulutamist, näitab see ainult seda, et tegemist ei olegi olnud jätkusuutliku ja normaalselt toimiva ettevõtmisega. Kindlasti ei puuduta see aga kõiki EHLÜL-i liikmeid, kui üldse.

 

Tartu Hoiu-laenuühistu on pidanud aastaid selgitama, et hoiu-laenuühistutes ei ole hoiustajaid nagu pankades, vaid on liikmed ehk kaasomanikud. Seega ei saa hoiu-laenuühistuid võrrelda krediidiasutustega, vaid pigem aktsiaseltsidega, kus omanikud ise majandavad oma rahaga. Sellest tulenevalt oleme veendunud, et Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetel/omanikel jätkub tervet mõistust, et ühistegevuse tulemusena ka raskemad ajad üle elada ning jätkata ühiselt Eesti ehitamist.

 

Ehitame Eestit!

 

Lugupidamisega

 

/digitaalselt allkirjastatud/                                         /digitaalselt allkirjastatud/

Andro Roos                                                               Märt Riiner

Juhatuse esimees                                                       Juhatuse liige

 

 

Täiendav info: Triin Pisuke-Roos, tel 5622 1186

+372 740 7134