Tarkade otsustega ühiselt edasi!
Uuendatud 07 oktoober 2021

Omavalitsuste valimised on taaskord ukse ees ja jälle kerkib üles traditsiooniline küsimus, kelle poolt hääletada, et järgmisel neljal aastal oleks kõikide kaasmaalaste huvid paremini kaitstud ja sotsiaalne turvalisus tagatud.

Valikute tegemine pole kerge, sest lubajaid on palju ja leida nende hulgast üles inimesed, kes on valimiste vahel ka lubadustest tegudeni jõudnud, on küllaltki keeruline ning aeganõudev ülesanne. Meie, ja veel paljud Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, lähtume oma valimisotsuste langetamisel mitte tühjadest ja kateteta lubadustest, vaid ikka sellest, mida kohaliku omavalitsuse juhtorganistesse kandideeriv isik on oma eelneva elu jooksul korda saatnud. Ainult nii saab tekkida usaldus ja kindlustunne, et valimistel antud hääl ei läheks tühja. Tartu Hoiu-laenuühistu moto on lihtne ja selge – Ehitame üheskoos Eestit!

Tänaseks on Ühistu kasvanud 25 asutajaliikme lihtsast mõttest suurimaks ühistegevuse organisatsiooniks Eestis, mis liidab ligikaudu 5000 liiget ja on kümnest tuhandest kroonist kasvatanud bilansimahu 50 miljoni euroni. Täpselt nii, nagu on kasvanud ja arenenud Tartu Hoiu-laenuühistu, võiks õige ja targa juhtimise korral õitseda kõik me linnad, vallad ja loomulikult terve Eesti riik.

Selleni jõudmiseks tuleb langetada tarku ja tasakaalukaid otsuseid. Töötada välja ühiskonna arengumudel, mis tooks rahvale sära silmi ja õnne õuele. Tuleb taastada inimeste usk eelkõige iseendasse ja selle usu tagatiseks peavad nii kohalikul kui riigi tasandil langetatavad otsused olema eesmärgistatud nii, et nende tulemusi oleks võimalik mõõta ajas ja hinnata ruumis. Tõelise rikkuse allikaks on erinevates ettevõtlusvaldkondades sellise lisaväärtuse loomine, millele on nõudlust nii kohalikul kui ka kaugematel turgudel. Nii nagu Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed on ühendanud oma vabad ressursid ühiseks tegutsemiseks ja selle kaudu omanikutulu tootmiseks, nii on võimalik ka kohalikul ja riiklikul tasandil juhtida elu selliselt, et kaoks krooniline eelarve defitsiit kodanikele vajalike teenuste osutamiseks.

Selleks tuleb luua ja leida tee loodushoiu ja ettevõtluse vahele, mis innustaks ettevõtlikke inimesi suunama oma energia kohaliku ja riikliku elu arendamisse. Tartu Hoiu-laenuühistu on selle tee oma jaoks leidnud ja nüüd on viimane aeg rakendada omandatud kogemusi ja teadmisi ka kohalikes omavalitsustes. Meie kui ettevõtjate ja ühistegelaste kaemuse läbi torkavad kõige eredamalt silma valdkonnad, mille suundumusi tuleb muuta või täiendada. Tartu Hoiu-laenuühistu juhtkonna liikmetest kandideerivad seekord kohalike omavalitsuste valimistel nõukogu esimees Harry Raudvere ja juhatuse esimees Andro Roos.

Harry Raudvere kandideerib saarlasena Saaremaa vallas Isamaaliidu nimekirjas ja Andro Roos Tartu linnas Keskerakonna nimekirjas. Sõltumata erakondlikust kuuluvusest ja erinevatest sotsiaalsetest kogemustest, on koostöö sujunud hästi, sest meie kui ühistukaaslaste eesmärk on ühine: „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, et olla kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, tagades eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.“ Jõudu võiduks!

Andro Roos

Kandidaat nr 177 Tartu linnas, Tartu HLÜ juhatuse esimees

 

Harry Raudvere

Kandidaat nr 281 Saaremaa vallas, Tartu HLÜ nõukogu esimees

+372 740 7134