Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu seaduse eelnõu ja seletuskiri
Uuendatud 03 detsember 2020

Lugupeetavad Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed!

Oleme ühiselt pöördunud nii peaminister Jüri Ratase kui ka rahandusminister Martin Helme poole, et väljendada meelsust seoses rahandusministeeriumis koostatud hoiu-laenuühistuid puudutava seaduseelnõuga. Soovin teid tunnustada ja tänada. Meie ühine pingutus on kandmas vilja!

Tartu Hoiu-laenuühistu juhtkond on pärast meie liikmete pöördumist kohtunud nii peaministri kui ka rahandusministriga ning tuleb tunnistada, et Vabariigi Valitsuse liikmed, on asunud mõistma ja aru saama kuivõrd oluline on hoiu-laenuühistute roll meie tänases ühiskonnas.

Meid on Tartu Hoiu-laenuühistusse koondunud pea 4000 liiget ja meie aktiivsus oma õigusi puudutava seadusloome juures on parimaks näiteks kodanikuühiskonnast Eesti Vabariigis. Oleme oma aktiivsusega tõestanud, et meil ühiselt on nii jõud kui mõistus ja meid tuleb kuulata.

Aga me ei tohi hetkekski veel valvsust kaotada. Ühiselt Eesti Hoiu-laenuühistute Liiduga oleme esitanud oma seaduse eelnõu ja seletuskirja, millest tuleks rahandusministeeriumil oma edaspidises töös lähtuda. Peame seisma selle eest, et rahandusministeerium ka lähtuks meie ettepanekutest, ideedest ja tõekspidamistest.

Hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri

Head liikmed-kaasvõitlejad, tänan teid veelkord!

Jõudu võiduks!
Andro Roos

+372 740 7134