Tartu HLÜ liige Tiiu Õunapuu juhib Jõgeva vallas EKRE nimekirja
Uuendatud 04 oktoober 2021

Seisan selle eest, et Jõgeva vald areneks kui üks tervik – ühtlaselt ja kõigi Jõgeva valla elanike huvides.

Oma kogukonna liikmete eest tuleb hoolt kanda ja luua kõigile sobiv elamiskeskkond. Kui inimestel on lahendamata küsimusi või muresid, pöörduge minu poole – aitan lahendada! Olen oma erakonnakaaslastega Jõgeva valla arendamiseks paika pannud 7 kõige olulisemat valdkonda, mis tuleb võtta erilise tähelepanu alla.

Haridus ja kultuur.

Kool on peamine, mis tagab meie rahva järgmiste põlvkondade toimetuleku ja lastega perede võimaluse inimväärselt elada ka maal. Ükski otsus haridusasutuste osas ei tohi lähtuda majandusliku tasuvuse kriteeriumist – kool ei ole äri. Haridusasutuste põhjendatud vajadused peavad olema kompromissitu prioriteet eelarve koostamisel, sama põhimõte kehtib ka lasteaedade puhul. Arendame ajaloolisi piirkondi, samuti muinsuskaitse all olevaid objekte – et oleks, mida jätta järgmistele põlvedele.

Kogukond.

Mis iganes otsuse arutamisel ja langetamisel, tuleb arvestada küladega. See ei tähenda mingil moel linna ja alevike unarusse jätmist, kuid valla elujõud peab lähtuma ka väikestest küladest. Kaitseme koduomanike huvisid. Kui vald võtab lõpuks plaani korrastada Jõgeva linnas Pedja jõe äärse osa, kus kunagi olid isegi suplejate jaoks riietuskabiinid, toetame ja paneme käed külge talgute korras, et teha midagi oma inimeste heaks, oma laste heaks.

Teed ja tänavad.

Hoiame kindlasti silma peal Jõgeva linnas toimuvatel tänavate remontimisel ja kõnniteede ehitamisel, et ei tekiks sellist olukorda, et alles lõpetati tänava remonttööd ja kohe on kuskil mingi kaabel katki ja tuleb pool tänavat üles kaevata. See on raiskamine, millega ei saa leppida.

Rahva vaba aeg, kultuur ja sport.

Noori ja ka eakamaid huvitavad talvised vabaaja veetmise võimalused. Selleks on vaja vallal tõsiselt mõelda spordihoone Virtuse rekonstrueerimisele ja teha kalkulatsioonid jäähalli võimalikuks ehitamiseks. Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba. Tahad paremat koduvalda –alusta iseendast ja tule valima!

Tiiu Õunapuu

Kandidaat nr 103 Jõgeva vallas,
Tartu HLÜ kindlustusmaakler

+372 740 7134