Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja Eesti Ühistumets majandavad ühiselt metsa
Uuendatud 01 märts 2021

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Ühistumets OÜ sõlmisid 2020/2021 aastavahetusel metsandusalase koostööleppe. Ühistumets aitab EAÕK-l heaperemehelikult majandada metsa ja koostada metsamajandamiskavasid ning annab metsandusalast nõu.

Mõlemad osapooled loodavad pikaajalisele, ühistegevuslikule ja tulemuslikule koostööle ning rohkele Jumala õnnistusele.

Ühistulehe toimetus

+372 740 7134