Asutati Eesti Kindlustusühistu

02.12.2019 kirjutas Tartu HLÜ asutajana alla Eesti Kindlustusühistu asutamislepingule.

Tartu HLÜ esindajaks Kindlustusühistu nõukogus määrati Tartu HLÜ peajurist Hr. Raigo Sõlg.

Edu ja jaksu eestvedajatele Eesti Kindlustusühistu käima tõmbamisel!