Kutse ümarlauale
Uuendatud 14 mai 2019

Head Ühistukaaslased!

Kutsume ärksamaid teist 31. mail kell 15:00 Tartumaale Kursi Jahilossi osalema Eesti Ühistegevuse Liidu korraldataval esimesel ümarlaual, mille peamine ülesanne on tutvustada oma seisukohti ja tegutsemise põhimõtteid.

Eesti Ühistegevuse Liidu peamiseks ja olulisemaks ülesandeks on tagada meie rahva, riigi ja kultuuri säilimine ning arendamine läbi aegade.

See ei ole globaliseeruvas maailmas kaugeltki kerge ülesanne, kuid mitte ka võimatu. Kui meis on piisavalt eneseväärikust, usku iseendasse ning voorusi, mida eneses kanda, siis suudame üheskoos liigutada mägesid.

Täna on eluvõõras bürokraatia hakanud takistama loomulikku arengut, millele pandi alus juba sada aastat tagasi. Nüüd tuleb meil taas hakata end kehtestama ja kaaskodanikele selgitada, et on olemas teid ja lahendusi, mida rakendades ei kao meie elust vabadus ega iseolemise õigus.

Et me ei allu meelevaldselt pealesunnitud võõrapärasele sekkumisele meie isiklikku ellu ja ühiskondlikku elukorraldusse, mis ei teeni meie, kui väikeriigi vabade kodanike huve. Kui me ei tee end kuuldavaks ega seisa eneste eest, siis võime ühel päeval kaotada kõik, mis meile kallis ja püha.  

Igasugune ühistegevus eeldab osalejate aktiivset koostööd ja ühiseid teadmisi. Nii sünnib meelekindlus ja läbi ühise jõu tekib tugevus!

Päevakava:

Sissejuhatav sõnavõtt, eesmärgipüstitus –  Andro Roos

Peaettekanne, ülevaade senitehtust – Harry Raudvere

Ühine arutelu Eesti Ühistegevuse Liidu edasiseks tegevuseks (juhatab Märt Riiner)

Kõigil osaleda soovijatel registreerida hiljemalt 25. maiks 2019. a. meiliaadressil: info@yhistegevus.ee
Või telefoni +372 506 6740

Riietus – korrektne.

Tervitades,

Andro Roos, Harry Raudvere, Märt Riiner

+372 740 7134