Vastus HLÜ Liidu juhi omavolilisele kirjale
Uuendatud 30 märts 2020

Eesti Hoiu-laenuühistuste Liit

 

E-post: rist@pirgu.ee

 

 

30. märtsil 2020

 

Seisukoht EHLÜL 25. märtsi 2020 a kirja osas

 

26. märtsil teavitas Eesti Hoiu-laenuühistute Liit (edaspidi EHLÜL) oma liikmeid, sh Tartu Hoiu-laenuühistut (edaspidi THLÜ) tagantjärele kirjast, mille EHLÜL oli 25. märtsil 2020 saatnud Rahandusministeeriumile, Maaeluministeeriumile, riigihalduse ministrile ja Maaelu Edendamise Sihtasutusele, ilma, et sellise kirja saatmise vajaduse ja selle sisu osas oleks eelnevalt liikmetega aru peetud. Nimetatud kiri leidis kahjuks kajastust ka mitmetes meediakanalites (Äripäev, ERR uudised, Postimees) ning EHLÜL juhatuse esimees jagas meediaväljaannetele lahkelt täiendavaid kommentaare selle kirja osas.

 

Siinkohal teatan, et THLÜ ei ole nõus ei selle kirja saatmise faktiga praegusel ajahetkel, selle kirja sisuga ega ka sellega, et EHLÜL võttis endale volituse esindada kõiki oma liikmeid sellisel teemal, ilma nendega eelnevalt aru pidamata.

 

Järgnevalt selgitan Tartu Hoiu-laenuühistu seisukohti:

 

  1. Tartu Hoiu-laenuühistu ei vaja Eesti Vabariigi abi, vaid on liikmetele kuuluva ja liikmete huvides tegutseva organisatsioonina isemajandav ja saab ise hakkama. Kui mõni EHLÜL liige on kokkuvarisemise äärel juba 2 nädala möödumisel pärast eriolukorra väljakuulutamist, näitab see ainult seda, et tegemist ei olegi olnud jätkusuutliku ja normaalselt toimiva ettevõtmisega. On muidugi ka teine võimalus – et olukorras, kus riik (meie kõik ühiselt) peab aitama kõige nõrgemaid ühiskonna liikmeid, soovitakse lõigata teiste hädalt isiklikku kasu. Sel juhul on selline almuse palumine isikliku kasu huvides lihtsalt alatu!

 

  1. THLÜ on mitu aastat pidanud võitlust selle eest, et hoiu-laenuühistud ei satuks põhjendamatult senisest rangema järelevalve ja piirangute alla. Vaid üks EHLÜL kiri võib siin aidata kaasa kõigi seniste pingutuste nullimisele, sest EHLÜL teatab avalikult, et tema liikmed ei suuda iseseisvalt majandades ellu jääda, mis tähendab selgelt, et liikmetel justkui on puudu juhtimisoskustest ning nende riskid on ülikõrged. Vähemalt THLÜ puhul on see ilmselge vale, mida palun edaspidi mitte enam levitada!

 

  1. Eelmise punktiga seoses: THLÜ on aastaid selgitanud, et hoiu-laenuühistutes ei ole hoiustajaid, vaid on liikmed ehk kaasomanikud. Sellest tulenevalt ei saa meid võrrelda krediidiasutustega, vaid pigem aktsiaseltsidega, kus omanikud ise majandavad oma rahaga. Ja nüüd loeme EHLÜL juhatuse esimehe kommentaaridest, et kardetakse hoiuste vähenemist ja „pangajooksu“. THLÜ oma liikmeid kui THLÜ omanikke nii madalalt igatahes ei hinda – THLÜ omanikena jätkub neil kainet meelt, et ühist ettevõtmist ka edaspidi edukalt käitada. Kui mõni teine hoiu-laenuühistu seda ei suuda, kõnelgu ainult enda eest, mitte ärgu pugegu teiste selja taha!

 

Lõpetuseks: nii karmilt kui see ka ei kõla, siis THLÜ seisukoht on, et see, kes tuli mõtte peale saata välja selline kiri, on kas loll või lurjus, kes töötab alla bürokraatia diktatuurile ning on ühistegevuse ja ühistuliikmete huvide surmavaenlane! Sellise EHLÜL tegevuse jätkumise korral on Tartu Hoiu-laenuühistu sunnitud sügavalt kaaluma, kas meie edasine liikmelisus EHLÜL-s on mõttekas või töötab pigem meie vastu.

 

Hoidke tervist!

 

/digitaalselt allkirjastatud/

Andro Roos

Juhatuse esimees

+372 740 7134