Kose vallas on tegija ühistukaaslane Jaanus Saadve
Uuendatud 01 oktoober 2021

Olen sündinud ja oma koolid käinud Tallinnas. Hariduselt olen teedeinsener, tegutsenud nii riigi- kui erasektoris. Minu peres on täna kaasaga kahepeale neli täiskasvanud last ja neli lapselast.

18 aastat tagasi lõin endale ja teistele koduks Otiveski küla ning külavanemana teen kõik selleks, et meil siin hea elada oleks. Ma armastan oma kodukohta – Kose vallas on hea elada ja tunnen, et mul on energiat loomaks midagi veelgi paremat. Mõistan hästi vallaelanike soove ja muresid.

Elades ise kogukonnas tean, kui oluline on see, et kõik probleemid saaksid ühiselt lahendatud. See ühistegemise soov on ka põhjus, miks olen juba palju aastaid olnud Tartu HLÜ liige. Ka minuga seotud ettevõtted on Tartu HLÜ liikmed. Mul on suured kogemused elamuehituses, veevärgi ja teede rajamisel ning jäätmemajanduse korraldamisel. Elu on andnud mulle mitmeid võimalusi nendes valdkondades tegutseda ja vastutust võtta.

Viimased kaheksa aastat olen osalenud Kose Vallavalitsuse töös ja viimase aasta töötanud ka abivallavanemana. Kandideerin Kose Vallavolikogu liikmeks kolmandat korda valimisliidu Meie Vald Kose nimekirjas. Volikogu liikmena saan ikka ja jälle anda oma panuse, et meil kõigil oleks Kose vallas meeldiv ja turvaline elu, et valla rahalised vahendid saaksid suunatud kohtadesse, kus sellest on meie kogukonnale kõige enam kasu. Uue volikogu koosseisus soovin edendada Kosele planeeritud uue lasteaia ehitamist koos sinna juurde kuuluvate spordirajatistega; Kolu-Oru, Ardu-Paunküla, Kuivajõe-Sepa, Ojasoo-Habaja jt vajalike kergliiklusteede rajamist ning valla teedevõrgu tolmuvabaks muutmist. Korrastamist ja välisvalgustust vajab ka Kose staadion.

Soovin kaasa aidata, et valla bussipeatustesse saaksid paigaldatud tuule-, külma- ja vihmavarju pakkuvad bussiootepaviljonid ning peatused saaksid ka valgustatud. Tänavavalgustus ja liikluskorraldus valla asulates vajab korrigeerimist asjatundjate abil, liiklusohutus on meile oluline. Elukvaliteet koduvallas on mulle oluline.

Hea elujärg = õnnelikud inimesed! Ühenduses on jõud!

Jaanus Saadve

Kandidaat nr 120 Kose vallas,
Tartu HLÜ volikogu liige

 

+372 740 7134