Eesti ei ole enam arengumaa, mida saab lõputult lüpsta
Uuendatud 05 oktoober 2021

Kui taasiseseisvumise järgselt oli kogu Eesti kindlustusturg täielikult kodumaine, siis järgmise 30 aasta jooksul oleme tänaseks 500 miljoni eurose aastakäibega turul teenitavast rahast sisuliselt kõrvale jäänud: Eesti elukindlustusturg kuulub 100% väliskapitalile ja kahjukindlustusturul jääb kõigest 3-4% teenitavast kasumist Eestisse. Igal nädalal läheb rohkem kui 1 miljon kasumieurot Eesti kindlustusturult välisomanikele! Väliskapital otsib teatavasti turge, kus raha hästi teenima panna ja Eesti kindlustusturg on olnud suurepäraseks kasumiteenimise kohaks paljudele välisinvestoritele.

Mida Eesti kliendid ise sellisest kasumi maksimeerimisele orienteeritud teenuste pakkumisest arvavad, näitab ilmekalt fakt, et ligi 25 000 pensioniealist eestimaalast lõpetasid kindlustusandjate teenuste kasutamise kohe, kui 2021. aastal jõustunud pensionireform selleks võimaluse andis. Tuleb tõdeda, et tänasel päeval on kasumi maksimeerimisele orienteeritud välismaiste kindlustusandjate teenuste kasutamine eestlaste jaoks lihtsalt pealesunnitud paratamatus. Samas enne teist maailmasõda kuulus Eesti inimestele läbi kindlustusühistute 40% kindlustusturust. See tõestab, et Eesti kapital suudab väga edukalt konkureerida väliskapitaliga.

Viimased 80 aastat on Eesti inimestest kujundanud eeskätt kindlustuse kliendid, mitte liikmed ehk klient-omanikud, kes ise võtavad nii ettevõtluses riski kui nopivad ka sellisest ühistegevusest omanikutulu näol võrsunud viljad. Kliendi staatus on küll lihtsam ja kohustustevabam ent see ei anna peremehe staatust: kliendil pole õigust kindlustusseltsi tegevuse ega teenuste osas kaasa rääkida, ammugi mitte õigust saada osa kasumist. Kas tõesti jääbki nii, et kõige parem kindlustusselts Eestis on see, kes kõige rohkem kasumit välisomanikule teenib?

Vastuse sellele küsimusele annab Eesti klient, kes kindlustusühistuga liitudes saab muuta turu Eesti kindlustusvõtja keskseks või siis jätkab kohusetruult välisomanikele hiigelkasumite teenimist. Kas teadsite, et rohkem kui 700 000 eestimaalast teenivad igapäevaselt omanikutulu Rootsi kindlustusühistu liikmetele?

Kui kasvõi 10% nendest kaasmaalastest otsustaks Eesti kindlustusühistule ehk iseendale tulu hakata teenima, siis oleks mõne aastaga meie kodumaa kindlustusturg äratundmatuseni muutunud – uus tehnoloogia võimaldab kiiresti ja lihtsalt tarbimisharjumusi ümber suunata. Nutitelefonide kiire kasutuselevõtt tõestab, et inimesed on õppimisvõimelised ning huvi korral valmis kiiresti uusi võimalusi ära kasutama.

Arvan, et Eesti on jõudnud arenenud riikide hulka ja Eesti rahval on aeg käituda oma maa peremehena. Praegu läheb Eesti kahjukindlustuse turult välisomanikele 60 miljonit kasumieurot aastas. Kui suure osa sellest Eesti oma kindlustusühistu kodumaale jätaks? Täpselt nii suure osa, kui palju on liitujaid. Mida rohkem inimesi ja ettevõtteid kindlustusühistuga liitub, seda tõhusamad ja konkurentsivõimelisemad me ühiselt oleme ning seda suurema tüki turust omale tagasi võtame.

Astu liikmeks juba täna www.eky.ee

Tarmo Lääne

Eesti Kindlustusühistu ÜKS 
juhatuse esimees

+372 740 7134