Segadused Saaremaa valla asjaajamistes
Uuendatud 29 september 2020

Segadused Saaremaa valla asjaajamistes

Saaremaa vallas on menetluses Varese Sadama planeering. Varese sadam on ajalooline kalasadam, mis kolhoosikorra lõppedes erastati sadamaga seotud kolhoosi liikmetele ja kes võõrandasid sadama Tartu Hoiu-laenuühistu liikmele osaühingule Adepte.

Planeeringuga soovib arendaja rajada multifunktsionaalset sadamat, kus on ühendatud erinevad sadamaga seotus tegevused. Seega peaks tulevikus hakkama sadam teenindama nii kalamehi, turiste, muutuma aktiivseks kohalikuks kultuurikeskuseks ja tootma ka tuulegeneraatori abil majandustegevuseks vajaliku elektri. Lisaks sadama rajatistele kuuluvad sadama juurde ka tootmishooned, mis renoveerituna võimaldavad tuulegeneraatori kaasabil luua sadama territooriumile energiamahukaid tootmisharusid. Potentsiaalseteks energiamahukateks tootmisvõimalusteks on sadamas väheväärtuslikest kaldest kalasööda tootmine ja plastvalu tööstusliini rajamine.

Sadama planeeringu on kooskõlastanud kõik vajalikud pädevad ametid. Kohalik osavallakogu on ühehäälselt sadama planeeringu heaks kiitnud. Sadama kiireks ellu rakendamiseks on kohalike elanike poolt esitatud planeeringu menetlemise käigus üksteist toetuskirja. Planeeringu üle järelevalvet teostanud Rahandusministeerium on samuti planeeringu heaks kiitnud ja kooskõlastanud. Ka Saaremaa vald on ise planeeringu heaks kiitnud ja saatnud volikokku kehtestamisele.

Enne hääletamisprotseduuri tõusis ootamatult volikogu saalis püsti keskerakondlane Mihkel Undrest ja tegi ettepaneku lükata Varese Sadama planeeringu kehtestamine teisele lugemisele, mille kinnitas haamrilöögiga ja küsimust arutamata volikogu esimees, reformierakondlane Tiiu Aro. Nimetatud otsus üllatas volikogu liikmeid, sest ühtegi tegelikku põhjust kehtestamise edasilükkamiseks ei eksisteerinud. On ilmselge, et volikogu esimees Tiiu Aro ei käitunud seaduslikult planeeringu kehtestamise edasilükkamise ettepanekut aktsepteerides. Arendajat esindav advokaadibüroo Derling Primus esitas vallale küsimuse lahendamiseks vaide, tuues välja hulgaliselt asjaolusid, mille vastu on Saaremaa vald eksinud  ja omavoliliselt käitunud. Vald on rikkunud otseselt ka planeeringu menetlemiseks ettenähtud tähtaegu, milleks on algatamise ajast kolm aastat. Esitatud vaide arutelu toimub septembrikuu lõpus ja kui vald oma seisukohas ei tagane, lahendatakse küsimus kohtus. Bürokraatia diktatuuri viljelevad ametnikud on riigisiseselt otseseks ohuks demokraatlikule ühiskonnakorraldusele. Nad tekitavad oma seadusevastaste otsustega kahju nii riigi mainele kui ja lojaalstele kodanikele.

Ühistegevuse Uudiste toimetus

+372 740 7134